پرسپولیس نیوز : مجموعه عکس های تمرین عصر امروز دوشنبه ۲۸ خرداد پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*سایت باشگاه پرسپولیس