پرسپولیس نیوز : مجموعه عکس های تمرین امروز پنجشنبه ۲۱ آذر پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی: