پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز پنجشنبه ۲ بهمن پرسپولیس در ورزشگاه پژوهشگاه نفت:

*کانال باشگاه پرسپولیس