پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز چهارشنبه ۵ آذر پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

*سایت باشگاه پرسپولیس