پرسپولیس نیوز : مجموعه عکس های تمرین امروز یکشنبه ۱۷ آذر پرسپولیس در ورزشگاه شهید درفشی فر: