پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز یکشنبه ۲ آذر پرسپولیس در ورزشگاه شهید درفشی فر:

*سایت باشگاه پرسپولیس