پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز یکشنبه ۴ آبان پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

*سایت باشگاه پرسپولیس