پرسپولیس نیوز : مجموعه عکس های تمرین امروز دوشنبه ۱۶ مرداد پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* سایت باشگاه پرسپولیس