برای مشاهده گالری تصاویر تمرین ریکاوری امروز پنجشنبه ۱۰ مهر پرسپولیس در قطر روی لینک زیر کلیک کنید:

تمرین پنجشنبه ۱۰ مهر پرسپولیس در قطر