دوشنبه ۲۱ بهمن(۱۳:۳۸)

مرجع خبری پرسپولیس: گزارش تصویری از ورود نلو وینگادا سرمربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس به فوردگاه بین المللی امام خمینی.

عکس: محمد حسینی. روی ادامه مطلب کلیک کنید….

 
 
 
 
 
 
 
 
ورود وینگادا سرمربی جدید پرسپولیس به تهران
ورود وینگادا سرمربی جدید پرسپولیس به تهران
ورود وینگادا سرمربی جدید پرسپولیس به تهران
وینگادا سرمربی جدید پرسپولیس
ورود وینگادا سرمربی جدید پرسپولیس به تهران
ورود وینگادا سرمربی جدید پرسپولیس به تهران
وینگادا سرمربی جدید پرسپولیس
 
ورود وینگادا سرمربی جدید پرسپولیس به تهران
وینگادا سرمربی جدید پرسپولیس
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)