مرجع خبری پرسپولیس :  رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: این سازمان هیچ برنامه ای برای واگذاری باشگاه های استقلال و پرسپولیس ندارد و فرابورس در این زمینه پاسخگو است.

“علی صالح آبادی”  افزود: در صورتی که قرار باشد این باشگاه ها توسط فرابورس عرضه شوند باید ابتدا درخواست پذیرش آنها به فرابورس ارایه شود.


وی تصریح کرد: این باشگاه ها باید برای آغاز طی فرآیند پذیرش در فرابورس ابتدا درخواست خود را ارایه کنند.


صالح آبادی با بیان آنکه‌ خبری از ارایه درخواست پذیرش این باشگاه ها به فرابورس ندارد، ‌تصریح کرد: مسوولان فرابورس باید در این خصوص اظهار نظر کنند.