کاشانی برای آشتی به محل تمرین رفت


‌مرجع خبری پرسپولیس :  تصمیم کاشانی این بود که ناراحتی‌اش را از روند نتایج پرسپولیس به بازیکنان انتقال دهد به همین دلیل او پس از انتقادات تندی که در رختکن در علیه بازیکنان داشت به نوعی آنها را بایکوت کرد.


حبیب کاشانی که از دو روز متوالی در محل تمرین پرسپولیس حاضر شد و بدون کوچکترین کلمه‌ای با آنها محل تمرین را ترک کرد. او حتی با سرخپوشان سلام و علیک و خداحافظی هم نکرد، تا آنها متوجه کند که از نتیجه کسب شده در مشهد به شدت ناراحت است.


در همین ارتباط سرپرست موقت پرسپولیس امروز با حضور در محل تمرین قصد دارد به این بایکد پایان داده و به نوعی با آنها آشتی کند. چرا که معتقد است برخورد او طی دو گذشته به اندازه خود بازیکنان را تنبیه کرده است.