17 سال شکست ناپذیری پرسپولیس در نقش جهان

پرسپولیس در دیدارهای رودررو مقابل سپاهان در ورزشگاه نقش جهان جدید شکست نخورده است. پرسپولیس در حالی یکشنبه مقابل سپاهان قرار خواهد گرفت که از زمان بازگشت زردهای نصف جهان به ورزشگاه نقش جهان در این استادیوم شکست نخورده است. آخرین باخت پرسپولیس به سپاهان در ورزشگاه نقش جهان به اول اردیبهشت سال ۱۳۸۵ مربوط … ادامه خواندن 17 سال شکست ناپذیری پرسپولیس در نقش جهان