تاریخچه مسابقات استقلال و پرسپولیس

مرجع خبری پرسپولیس : دربی تهران همواره از حساسیت خاصی برخودار است. پرسپولیس و استقلال از سال ۱۳۴۷رودروی یکدیگر قرار گرفتند. این دو تیم ساعت ۱۴:۳۰ روز جمعه دربی ۶۷ را برگزار می‌کنند.
در ۶۶ بازی گذشته استقلال ۲۰ بار موفق به شکست حریف خود شده که ۳ بار آن با رای فدراسیون فوتبال بوده است. ۳۰ بازی دو تیم با تساوی به پایان رسیده و ۱۶ مرتبه هم پرسپولیس فاتح دربی بوده است.

نتایج ۶۶ دربی گذشته به شرح زیر است:

۱- شانزدهم فروردین سال ۱۳۴۷
پرسپولیس صفر – استقلال صفر

۲- بیستم دی سال ۱۳۴۷
پرسپولیس صفر – استقلال صفر

۳- سیزدهم مرداد سال ۱۳۴۸
پرسپولیس یک – استقلال ۳
گل ها: احمد منشی زاده(۸)، علی جباری (۴۴) و کارو حق وردیان (۸۸) برای استقلال – کاظم گنجاپور (۷۲) برای پرسپولیس

۴- هفدهم بهمن سال ۱۳۴۸
پرسپولیس صفر – استقلال ۳
(این اولین بازی ناتمام دو تیم بود که نتیجه آن با رای فدراسیون فوتبال ۳ بر صفر به سود استقلال اعلام شد)

۵- سوم مهر سال ۱۳۴۹
پرسپولیس ۲ – استقلال ۳
گل ها: جواد قراب (۷۳)، کارو حق وردیان (۸۷) وعباس مژدهی (۸۸) برای استقلال – علی پروین (۷) و حسین کلانی (۲۳) برای پرسپولیس

۶- بیست و هفتم دی سال ۱۳۴۹
استقلال ۳ – پرسپولیس صفر
(این دومین بازی ناتمام دو تیم که نتیجه آن با رای فدراسیون فوتبال ۳ بر صفر به سود استقلال اعلام شد)

۷- بیست و هشتم خرداد سال ۱۳۵۰
پرسپولیس یک – استقلال یک
گل ها: غلامحسین مظلومی ( ۳۰) برای استقلال – صفر ایرانپاک (۹۰) برای پرسپولیس

۸- پانزدهم بهمن سال ۱۳۵۰
پرسپولیس ۴ – استقلال یک
گل ها: حسین کلانی (۴۳ و ۹۰)، صفر ایرانپاک (۵۶) و محمود خوردبین (۷۵) برای پرسپولیس – علی جباری (۷۳) برای استقلال

۹- سوم فروردین سال ۱۳۵۱
پرسپولیس ۲- استقلال صفر
گل ها: صفر ایرانپاک (۵۰) و حسین کلانی (۸۹) برای پرسپولیس

۱۰- یازدهم اسفند سال ۱۳۵۱
استقلال ۲ – پرسپولیس صفر
گل ها: علی جباری (۴۰ و ۸۷) برای استقلال

۱۱- بیست و پنجم خرداد سال ۱۳۵۱
استقلال یک – پرسپولیس صفر
گل: رضا عادلخانی (۳) برای استقلال

۱۲- شانزدهم شهریور سال ۱۳۵۲
پرسپولیس ۶ – استقلال صفر
گل ها: همایون بهزادی (۵۰ و ۸۶ و ۹۰)، ایرج سلیمانی (۴۵ و ۵۶) و حسین کلانی (۳۲) برای پرسپولیس

۱۳- هجدهم آذر سال ۱۳۵۲
پرسپولیس یک – استقلال یک
گل ها: همایون بهزادی (۴۶) برای پرسپولیس – علی جباری (۷۰) برای استقلال

۱۴- چهارم خرداد سال ۱۳۵۳
استقلال یک – پرسپولیس صفر
گل: حسن روشن (۸۸) برای استقلال

۱۵ – بیست و هفتم آذر سال ۱۳۵۳
پرسپولیس ۲ – استقلال یک
گل ها: صفر ایرانپاک (۵۰) و اسماعیل حاج رحیمی پور (۷۰) برای پرسپولیس – غلامحسین مظلومی (۶۰) برای استقلال

۱۶- پانزدهم اردیبهشت سال ۱۳۵۴
استقلال ۳ – پرسپولیس یک
گل ها: غلامحسین مظلومی (۱۱ و ۶۲) و مسعود مژدهی (۴۷) برای استقلال – صفر ایرانپاک (۵۳) برای پرسپولیس

۱۷- بیست و پنجم مهر سال ۱۳۵۴
پرسپولیس ۲ – استقلال صفر
گل ها: جهانگیر فتاحی (۲۲) و اسماعیل حاج رحیمی پور (۳۸) برای پرسپولیس

۱۸- بیست و هفتم اسفند سال ۱۳۵۴
پرسپولیس یک – استقلال یک
گل ها: مسعود مژدهی (۲۰) برای استقلال – محمود خوردبین (۸۵) برای پرسپولیس

۱۹- دوم مهر سال ۱۳۵۵
پرسپولیس یک – استقلال یک
گل ها: هادی نراقی (۲۶) برای استقلال – علی پروین (۴۰) برای پرسپولیس

۲۰- هجدهم اردیبهشت سال ۱۳۵۶
استقلال ۳ – پرسپولیس صفر
گل ها: محرم عاشوری (۴۵)، حسن روشن (۸۳) و سعید مراغه چیان (۸۸) برای استقلال

۲۱- هجدهم آذر سال ۱۳۵۶
پرسپولیس ۲ – استقلال یک
گل ها: صفر ایرانپاک (۱۵ و ۳۴) برای پرسپولیس – حسن روشن (۸۵) برای استقلال

۲۲- بیست و پنجم آبان سال ۱۳۵۸
استقلال یک – پرسپولیس صفر
گل: غلامرضا فتح آبادی (۴۲) برای استقلال

۲۳- سیزدهم تیر سال ۱۳۵۹
پرسپولیس صفر – استقلال صفر

۲۴ – شانزدهم مهر سال ۱۳۶۰
پرسپولیس صفر – استقلال صفر

۲۵- هفدهم دی سال ۱۳۶۱
پرسپولیس یک – استقلال یک
گل ها: غلامرضا فتح آبادی (۱۰) برای پرسپولیس – بهتاش فریبا (۸۷) برای استقلال

۲۶- پانزدهم مهر سال ۱۳۶۲
استقلال یک – پرسپولیس صفر
گل: پرویز مظلومی (۵۹) برای استقلال

۲۷- بیست و پنجم خرداد سال ۱۳۶۵
پرسپولیس ۳ – استقلال صفر
گل ها: شاهرخ بیانی (۱۲و ۵۲) و ناصر محمدخانی ( ۶۲) برای پرسپولیس

۲۸- هفتم فروردین سال ۱۳۶۶
پرسپولیس صفر – استقلال صفر

۲۹- هجدهم شهریور سال ۱۳۶۷
پرسپولیس یک – استقلال یک
گل ها: فرشاد پیوس (۴۶) برای پرسپولیس – جعفر مختاری فر (۶۰) برای استقلال

۳۰- نوزدهم اسفند سال ۱۳۶۷
پرسپولیس صفر(۴) – استقلال صفر(۲)
این مسابقه در چارچوب رقابت های جام حذفی برگزار شد و پرسپولیس در ضربات پنالتی استقلال را مغلوب کرد.

۳۱- هفدهم آذر سال ۱۳۶۸
پرسپولیس یک – استقلال صفر
گل: رضا عابدیان (۱۸) برای پرسپولیس

۳۲- چهارم خرداد سال ۱۳۶۹
استقلال ۲ – پرسپولیس یک
گل ها: عباس سرخاب (۴۶) و عبدالصمد مرفاوی (۷۲) برای استقلال – نادر میر احمدیان (۱۲) برای پرسپولیس

۳۳- بیست و هشتم دی سال ۱۳۶۹
پرسپولیس یک – استقلال یک
گل ها: شاهرخ بیانی (۶۲) برای استقلال – فرشاد پیوس (۷۵) برای پرسپولیس

۳۴- چهارم بهمن سال ۱۳۷۰
پرسپولیس صفر – استقلال صفر

۳۵- پانزدهم اسفند سال ۱۳۷۰
استقلال ۲ – پرسپولیس صفر
گل ها: عبدالصمد مرفاوی (۸) و صادق ورمزیار (۱۵) برای استقلال

۳۶- هشتم خرداد سال ۱۳۷۱
استقلال یک – پرسپولیس صفر
گل: عبدالصمد مرفاوی (۴۸) برای استقلال

۳۷ – یازدهم دی سال ۱۳۷۱
پرسپولیس صفر – استقلال صفر

۳۸ – پانزدهم دی سال ۱۳۷۳
استقلال ۳- پرسپولیس صفر
(این سومین بازی ناتمام دو تیم بود که نتیجه آن با رای فدراسیون فوتبال ۳ بر صفر به سود استقلال اعلام شد)

۳۹- هفتم بهمن سال ۱۳۷۳
پرسپولیس صفر – استقلال صفر

۴۰- ششم مرداد سال ۱۳۷۴
استقلال ۳ – پرسپولیس یک
گل ها: ادموند اختر (۷)، صادق ورمزیار (۱۶) و محمد تقوی (۳۶) برای استقلال – مرتضی کرمانی مقام (۴۹) برای پرسپولیس

۴۱- هشتم دی سال ۱۳۷۴
پرسپولیس صفر – استقلال صفر

۴۲- بیست و هفتم مهر سال ۱۳۷۵
پرسپولیس یک – استقلال صفر
گل: ادموند بزیک (۸۷) برای پرسپولیس

۴۳- بیستم تیر سال ۱۳۷۶
پرسپولیس ۳ – استقلال صفر
گل ها: ادموند بزیک (۳۰)، مهدی مهدوی کیا (۷۰) و بهنام طاهرزاده (۸۷) برای پرسپولیس

۴۴- بیست و دوم آبان سال ۱۳۷۷
پرسپولیس یک – استقلال صفر
گل ها: مهدی هاشمی نسب (۴۵) برای پرسپولیس

۴۵- دوم فروردین سال ۱۳۷۸
پرسپولیس یک – استقلال یک
گل ها: مهدی هاشمی نسب (۳) برای پرسپولیس – فرد ملکیان (۴۳) برای استقلال

۴۶- بیستم تیر سال ۱۳۷۸
پرسپولیس ۲ – استقلال یک
گل ها: مهدی هاشمی نسب (۱۲) و افشین پیروانی (۸۵) برای پرسپولیس – سهراب بختیاری زاده (۵۰) برای استقلال

۴۷- دوم مهر سال ۱۳۷۸
پرسپولیس صفر – استقلال صفر

۴۸- هشتم اسفند سال ۱۳۷۸
پرسپولیس ۲ – استقلال صفر
گل ها: مهدی هاشمی نسب (۸) و پایان رافت (۸۰) برای پرسپولیس

۴۹- نهم دی سال ۱۳۷۹
پرسپولیس ۲ – استقلال ۲
گل ها: بهروز رهبری فر(۵۷) و علی کریمی(۸۹) برای پرسپولیس – محمد نوازی(۶۷) و مهدی هاشمی نسب(۸۶) برای استقلال

۵۰- پنجم اسفند سال ۱۳۷۹
استقلال یک – پرسپولیس صفر
گل: علیرضا اکبرپور (۷۲) برای استقلال

۵۱ – بیست و هشتم اسفند سال ۱۳۸۰
پرسپولیس یک – استقلال یک
گل ها: رضا جباری (۲۵) برای پرسپولیس – محمد نوازی (۳۸) برای استقلال

۵۲- نوزدهم اردیبهشت سال ۱۳۸۱
پرسپولیس صفر – استقلال صفر

۵۳ – بیستم دی سال ۱۳۸۱
پرسپولیس یک – استقلال یک
گل ها: علی سامره (۱) برای استقلال – علی انصاریان (۷۰) برای پرسپولیس

۵۴- بیست و سوم خرداد سال ۱۳۸۲
پرسپولیس ۲ – استقلال یک
گل ها: یحیی گل محمدی (۱۱) و بهنام ابوالقاسم پور (۵۰) برای پرسپولیس – علیرضا اکبرپور (۶۳) برای استقلال

۵۵- بیست و پنجم مهر سال ۱۳۸۲
استقلال ۲- پرسپولیس یک
گل ها: علی سامره (۸) و محمود فکری (۵۷) برای استقلال – عیسی ترائوره (۷۰) برای پرسپولیس

۵۶- سیزدهم بهمن سال ۱۳۸۲
پرسپولیس یک – استقلال یک
گل ها: داوود سید عباسی (۳) برای استقلال – حامد کاویانپور (۲۰) برای پرسپولیس

۵۷- اول آبان سال ۱۳۸۳
پرسپولیس صفر – استقلال صفر

۵۸- هفتم اسفند سال ۱۳۸۳
استقلال ۳ – پرسپولیس ۲
گل ها: غلامرضا عنایتی(۶۸)، محمود فکری(۸۳) و پیروز قربانی(۹۰) برای استقلال – سهراب انتظاری(۷۷) و شیث رضایی(۸۴) برای پرسپولیس

۵۹- چهاردهم آبان سال ۱۳۸۴
استقلال یک – پرسپولیس صفر
گل: غلامرضا عنایتی ( ۵۶ ) برای استقلال

۶۰- نوزدهم اسفند سال ۱۳۸۴
پرسپولیس صفر – استقلال صفر

۶۱- دوازدهم آبان سال ۱۳۸۵
پرسپولیس ۲ – استقلال یک
گل ها: مهرزاد معدنچی (۲۳) و مهرداد اولادی (۷۰) برای پرسپولیس – امیرحسین صادقی (۱۷) برای استقلال

۶۲- دهم فروردین ۱۳۸۶
پرسپولیس یک – استقلال یک
گل ها: علیرضا واحدى‌ نیکبخت‌ (۱۳) برای پرسپولیس – على‌ علیزاده‌ (۴۲) برای استقلال

۶۳- بیست و دوم مهر ۱۳۸۶
استقلال یک – پرسپولیس یک
گل ها: امید رضا روانخواه (۵۸) برای استقلال – محسن خلیلی (۸۳) برای پرسپولیس

۶۴- پانزدهم فروردین ماه ۱۳۸۷
پرسپولیس یک – استقلال یک
گل ها: محسن خلیلی (۲۸) برای پرسپولیس – امید رضا روانخواه (۴) برای استقلال

۶۵ – ۱۲ مهرماه ۱۳۸۷
پرسپولیس یک -استقلال یک
گل ها: علی کریمی (۸۸) برای پرسپولیس- آرش برهانی (۴۶) برای استقلال

۶۶- ۲۵ بهمن ۱۳۸۷
استقلال یک – پرسپولیس یک
گل ها: مجتبی جباری(۵۷) برای استقلال- مازیار زارع (۲+۹۰ پنالتی) برای پرسپولیس

۶۷- ۱۰ مهرماه ۱۳۸۸ (ساعت۱۴:۳۰)
استقلال ؟ پرسپولیس ؟

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)