پرسپولیس نیوز: با اعلام مدیریت مالی و حسابداری باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان، تاکنون و درطول ۴ سال گذشته رقمی نزدیک به ۶ میلیارد تومان ازمطالبات و بدهی های تیم فوتبال باشگاه ذوب آهن پرداخت شد.

با اعلام مدیریت مالی و حسابداری باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان، تاکنون و درطول ۴ سال گذشته رقمی نزدیک به ۶ میلیارد تومان ازمطالبات و بدهی های تیم فوتبال باشگاه به ۲۶ نفر از افراد حقیقی شامل مربیان داخلی و خارجی، سرپرستان و بازیکنان داخلی و خارجی پرداخت شده است.

این درحالی است که در مدت ذکر شده، مبلغ ۳ میلیارد تومان از بدهی ها و مطالبات معوقه تیم ها و رشته های دیگر باشگاه ذوب آهن نیز پرداخت گردیده است.

شایان ذکر است؛ دراین سند رسمی امور مالی باشگاه ذوب آهن، جمع مبلغ بدهی به دو بازیکن خارجی سال های قبل تیم فوتبال ذوب آهن یعنی “آکو استویچکو” و “ایگور کاسترو” مبلغی حدود دو میلیارد و هفتصد میلیون تومان می باشد که با حکم رسمی دادگاه عالی فیفا، باشگاه ذوب آهن ملزم به پرداخت آن شده بود.

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)