تیم

بازیها

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل

امتیاز

۱

استقلال

۳۴

۱۹

۱۰

۵

۴۲

۱۸

۲۴

۶۷

۲

تراکتورسازی

۳۴

۱۸

۱۱

۵

۵۵

۳۲

۲۳

۶۵

۳

سپاهان

۳۴

۱۹

۷

۸

۶۰

۳۳

۲۷

۶۴

۴

فولاد

۳۴

۱۴

۱۴

۶

۵۲

۳۵

۱۷

۵۶

۵

نفت تهران

۳۴

۱۴

۱۳

۷

۴۲

۲۹

۱۳

۵۵

۶

مس

۳۴

۱۳

۱۴

۷

۳۳

۲۲

۱۱

۵۳

۷

پرسپولیس

۳۴

۱۲

۱۴

۸

۴۱

۳۱

۱۰

۵۰

۸

راه آهن

۳۴

۱۲

۱۰

۱۲

۳۲

۳۵

۳-

۴۶

۹

صبای قم

۳۴

۱۰

۱۵

۹

۳۷

۳۳

۴

۴۵

۱۰

سایپا

۳۴

۱۱

۱۲

۱۱

۳۷

۳۳

۴

۴۵

۱۱

داماش گیلان

۳۴

۱۱

۱۰

۱۳

۳۶

۴۳

۷-

۴۳

۱۲

فجر سپاسی

۳۴

۱۰

۱۲

۱۲

۴۲

۳۸

۴

۴۲

۱۳

ملوان

۳۴

۹

۱۳

۱۲

۳۴

۳۹

۵-

۴۰

۱۴

ذوب آهن

۳۴

۹

۱۱

۱۴

۳۶

۴۰

۴-

۳۸

۱۵

آلومینیوم

۳۴

۷

۱۴

۱۳

۲۶

۴۰

۱۴-

۳۵

۱۶

نفت آبادان

۳۴

۴

۱۳

۱۷

۳۱

۶۰

۲۹-

۲۵

۱۷

پیکان

۳۴

۶

۷

۲۱

۲۶

۶۶

۴۰-

۲۵

۱۸

گهر دورود

۳۴

۳

۱۰

۲۱

۲۴

۵۹

۳۵-

۱۹

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)