کمیته انضباطی رأی خود را درباره شکایت باشگاه شهرداری همدان علیه باشگاه شمس آذر قزوین صادر کرد.

به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در خصوص شکایت باشگاه شهرداری همدان علیه باشگاه شمس آذر قزوین مبنی بر استفاده از بازیکن غیرمجاز به نام سیدمجتبی حسینی در بازی دو تیم از سری مسابقات لیگ دسته اول در فصل 02-1401 با این توضیح که از طریق جعل و تزویر و استفاده از سند مجعول نامبرده به‌عنوان بازیکن مجاز معرفی و در مسابقات شرکت نموده است با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و بنا به جهات و دلایل مندرج در دادنامه سابق الصدور این کمیته پیرامون شکایت باشگاه سایپا که به موجب دادنامه شماره 123 مورخ 8 مرداد ماه 1402 دو حالت قطعیت درآمده است، غیرمجاز بودن استفاده از بازیکن سیدمجتبی حسینی در بازی با شهرداری همدان محرز و مسلم تشخیص و بر همین اساس حکم بر دو جلسه محرومیت بازیکن مذکور از همراهی تیم و پرداخت مبلغ 260 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

همچنین باشگاه شمس آذر قزوین به پرداخت 510 میلیون ریال جریمه نقدی و کسر سه امتیاز بابت این بازی در مسابقات لیگ برتر فصل 03-1402 محکوم شد.

کمیته انضباطی اعلام کرد: درباره شکایت باشگاه شهرداری همدان و همچنین باشگاه‌های چوکای تالش، ون پارس اصفهان و چادرملو ارکان علیه باشگاه شمس آذر قزوین و سیدمجتبی حسینی مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول نیز با عنایت به صدور حکم محکومیت علیه اشخاص مورد شکایت طی دادنامه سابق الصدور این کمیته به شماره 3821 و شمولیت اعتبار مختومه نسبت به این قسمت از شکایت و همچنین راجع به شکایت باشگاه های ون پارس اصفهان ، چادرملو اردکان و چوکای تالش از حیث استفاده از بازیکن غیرمجاز نیز به لحاظ اعلام انصراف باشگاه‌های شاکی مذکور از شکایت خود در مجموع مستند به ماده 25 مقررات انضباطی قرار توقف رسیدگی صادر می‌شود.

رأی صادره نسبت به محرومیت و کسر امتیاز قابل اجرا بوده و ظرف مهلت هفت روز از تاریخ ابلاغ تماماً قابل اعتراض نزد کمیته استیناف است.

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)