پرسپولیس نیوز : استعفای مدیر مجموعه ورزشی درفشی‌فر که در اختیار پرسپولیس است، پذیرفته نشد.

حسین خبیری مدیر مجموعه ورزشی درفشی‌فر که در اختیار باشگاه پرسپولیس است، روز گذشته از سمت خود استعفا کرده بود اما این استعفا پذیرفته نشد.

بر این اساس قرار شد خبیری به عنوان سرپرست به کارش در مجموعه درفشی‌فر ادامه دهد.

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)