نمایندگان بازرسی کل کشور در محل ساختمان باشگاه پرسپولیس مستقر شدند.

در روزهای اخیر نمایندگانی از سازمان بازرسی کل کشور در باشگاه پرسپولیس مستقر شدند تا به بررسی وضعیت این باشگاه بپردازند.

بررسی قراردادهای منعقد شده در این باشگاه، رسیدگی به وضعیت قراردادهای بازیکنان و… از جمله مواردی است که نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور در خصوص آن ورود خواهند کرد.

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)