مصوبات جلسه کارگروه عالی نظارت بر مسابقات که با دستور ویژه رئیس فدراسیون فوتبال با محوریت دبیرکل برگزار شده بود، اعلام شد.

به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، با توجه به حساسیت‌های موجود در هفته‌های پایانی مسابقات لیگ‌های برتر و دسته اول فوتبال و با دستور ویژه مهدی تاج رئیس فدراسیون و با محوریت دبیرکل مقرر شد تا جلسه کارگروه عالی نظارت بر مسابقات لیگ‌های کشور برگزار شود که مصوبات مربوط به جلسه اخیر آنها به شرح زیر اعلام شد:

1- گزارش و پیگیری هرگونه فساد از قبیل تبانی و … در برگزاری مسابقات به تشخیص کارگروه و ارجاع به ارکان قضایی فدراسیون جهت برخورد شدید و استفاده از تمام ظرفیت‌ها در جهت پیشگیری، شناسایی و برخورد با موارد احتمالی
2- ارسال گزارش‌های مربوط به تخلفات انضباطی ارتکابی از سوی تماشاگران و عوامل منتسب به تیم‌ها به ارکان قضایی با قید فوریت
3- معرفی ناظرین ویژه انضباطی و اخلاق به‌صورت محسوس و نامحسوس در مسابقات حساس
4- ممنوعیت تغییر زمان و مکان برگزاری مسابقات در دو هفته پایانی مگر در موارد ضروری به تشخیص کمیته برگزاری مسابقات سازمان لیگ
5- حضور تماشاگران در کلیه ورزشگاه‌ها با رعایت آیین‌نامه برگزاری مسابقات لیگ برتر و دسته اول کشور مصوب سال 1398 از طریق بلیت‌فروشی و طبق ظرفیت اعلامی
6- ممنوعیت صدور بیانیه توسط باشگاه‌ها و عوامل منتسب به آنها و گزارش به ارکان قضایی فدراسیون به منظور برخورد در صورت عدم رعایت
7- ممنوعیت اظهارنظر و مصاحبه علیه مقامات رسمی از جمله داوران از سوی باشگاه‌ها و عوامل منتسب به آنها و معرفی به ارکان قضایی در صورت عدم رعایت
8- ممنوعیت اظهارنظر و مصاحبه از سوی مقامات رسمی مسابقات و نمایندگان فدراسیون و سازمان لیگ بدون اخذ مجوز و معرفی به ارکان قضایی در صورت عدم رعایت
9- برگزاری مسابقات با رعایت تمامی استانداردهای پزشکی و امنیتی مطابق با مقررات برگزاری ابلاغی در زمان مقرر و بدون تاخیر
10- الزام تمامی باشگاه‌ها به فیلمبرداری تمامی مسابقات باقیمانده توسط هیئت فوتبال استان مربوطه

گفتنی است، نشست کارگروه در دفتر دبیرکل با حضور هدایت ممبینی و اعضای کارگروه برگزار شد و موارد فوق به تصویب رسید.

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)