گل نزدن پرسپولیس تضعیف شده با از دست دادن چندین و چند بازیکن باعث شده برخی‌ها نقدهایی به پرسپولیس یحیی مطرح کنند.

برای اینکه بهتر بتوانید این تیم را تحلیل کنید و دید شفاف تری برای بررسی داشته باشید ۲۸ دقیقه وقت بگذارید و این آنالیز از متریکا که پس از صعود به فینال آسیا انجام شد را حتما گوش کنید:

 

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)