هر باشگاهی که هوادارانش مقابل فدراسیون و سازمان لیگ فوتبال ایران تجمع کنند با جریمه سنگین مالی روبرو خواهند شد.

در فصل گذشته هواداران برخی باشگاه ها تجمعات اعتراضی مقابل فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ انجام می دادند تا به تصمیمات یک طرفه کمیته های فدراسیون به نفع تیم های خاص تهرانی و اصفهانی اعتراض کنند.

به همین دلیل مدیران فدراسیون و سازمان لیگ به جهت برچیده شدن این فرصت تصمیم هایی گرفته اند.

خبرها حکایت از این دارد که مدیران سازمان لیگ و فدراسیون تصمیم گرفته اند از این به بعد هر باشگاهی که هوادارانش مقابل فدراسیون و سازمان لیگ تجمع کنند در مرتبه اول یک میلیارد تومان و در مرتبه دوم دوم میلیارد تومان جریمه مالی کنند. البته در مرتبه دوم پرونده باشگاه و مدیر مربوطه آن باشگاه به ارکان قضایی فوتبال ارجاع خواهد شد.

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)