پرسپولیس نیوز : سرپرست باشگاه پرسپولیس در جلسه هیئت اجرایی کانون هواداران باشگاه شرکت کرد.

علی اکبر طاهری امشب با حضور در جلسه کانون هواداران پرسپولیس درباره برنامه ریزی های آتی این کانون تصمیماتی را اتخاذ کرد. در این جلسه  طاهری دستورالعملی را برای تعیین اهداف و فعالیتها به صورت چارت سازمانی و برنامه ریزی بلند مدت با رویکرد قهرمانی در فصل جاری و گرفتن سهمیه آسیایی وظایفی را به کانون هواداران تفویض کرد.

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)