پرسپولیس نیوز : نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین عنوان کرد:پرسپولیس احتیاج به برخورداری از سیاست های حمایتی شخص رئیس جمهور دارد.

کمال الدین پیرمؤذن درباره وضعیت فعلی پرسپولیس در اینستاگرام خود نوشت:

این روزها تیم پرطرفدار قرمز پیشینه دار پرسپولیس در وضعیت قرمز قرار گرفته و به طور ضربتی در اسرع وقت احتیاج به برخورداری از سیاست های حمایتی شخص رئیس جمهور دارد.

بی تردید عدم رسیدگی آنی مؤثر به تیم محبوب پرسپولیس، ضربه به سرمایه ارزشمند با نشاط سرمیاه اجتماعی کشور است و کمترین حق ملت استیضاح وزیر ورزش به جهت کوتاهی در رسیدگی به تیم پرسپولیس و ورزش عموم جوامع ایران زمین است.

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)