مرجع خبری پرسپولیس :  

گزارش باخت پرسپولیس در آسیا و آخرین هدیه سازمان ورزش به هواداران در روزهای آخر عمر خود به روایت عکس

روی ادامه مطلب کلیک کنید…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)