پرسپولیس نیوز : وزیر ورزش در احکام جداگانه‌ای رحیمی و افشارزاده را برای مدیرعاملی پرسپولیس و استقلال منصوب کرد.

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان، در حکم محمود گودرزی به علیرضا رحیمی برای مدیر عاملی پرسپولیس آمده است:

به استناد ماده 14 از اساسنامه شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس و بنا به پیشنهاد هیات مدیره شرکت مذکور در جلسه 93/2/8 و نظر به تعهد و تخصص جنابعالی در امور اجرایی، بدینوسیله به عنوان "مدیر عامل شرکت فرهنگی، ورزشی پرسپولیس" منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند منان و نصب العین قرار دادن منویات مقام معظم رهبری و برنامه ریزی دولت تدبیر و امید با همیاری سایر اعضاء محترم شرکت و با بسیج همه امکانات و ظرفیت های مادی و معنوی و استفاده از توانمندی منابع انسانی متعهد و انقلابی موفق باشید.

همچنین در حکم گودرزی برای افشارزاده آمده است:

به استناد ماده 42 از اساسنامه شرکت فرهنگی، ورزشی استقلال و بنا به پیشنهاد هیأت مدیره شرکت مذکور در جلسه بیست و هفتم اردیبهشت و نظر به تعهد و تخصص جناب عالی در امور اجرایی، بدینوسیله به عنوان «مدیر عامل شرکت فرهنگی، ورزشی استقلال» منصوب می شوید.

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)