پرسپولیس نیوز: درحالی که خبرنگاران مکتوب به نشانه اعتراض به دلیل دیر آمدن مهدی تارتار نشست را ترک کردند سرمربی پارس جنوبی در سازمان لیگ حاضر شد.

درحالی‌که بسیاری از خبرنگاران سالن نشست را ترک کردند و با تاخیر ۳۰ دقیقه تارتار این تاخیر را بی احترامی به خود دانستند هنگام خروج از ساختمان لیگ با مهدی تارتار مواجه شدند این در حالی است که تارتار روز گذشته نیز یک ساعت نشست خبری خود را تغییر داده بود.

وی در نشست حاضر شد اما خبرنگاران مکتوب به نشانه اعتراض در این نشست شرکت نکردند و رسانه‌های تصویری این نشست را پوشش دادند.

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)