کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص چند پرونده اعلام کرد.

در پی شکایت سروش رفیعی از باشگاه سپاهان، کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 11 میلیارد و 520 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پرونده شکایت فرید قلندری از باشگاه شهدا بابلسر، این باشگاه به پرداخت مبلغ 200 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 43 میلیون و 600 هزار ریال بابت هزیته دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*با توجه به شکایت حمید ملکی از باشگاه مس شهر بابک، این باشگاه به پرداخت مبلغ 181 میلیون و 450 هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3 میلیون و 955 هزار و 610 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 818 میلیون و 550 هزار ریال قرار رد صادر کرد.

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)