پرسپولیس نیوز : سرپرست تيم فوتبال پرسپوليس فردا(چهارشنبه) به منظور اداي پاره اي از توضيحات درباره تخلف صورت گرفته بازيكنان اين تيم به ستاد منشور اخلاقي سازمان ليگ مي رود.

اين ستاد پيش از شهراورد هفتادوهفتم به پيام صادقيان و ميثم حسيني بازيكنان تيم فوتبال پرسپوليس دررابطه با مدل آرايش موهايشان براي سومين بارتذكرانضباطي داده و خواستار اصلاح اين موارد از سوي آنان شده بود.

ازآنجا كه اين اخطارها موردتوجه اين بازيكنان قرارنگرفت،سعيد شيريني به عنوان سرپرست تيم به ستاد منشور اخلاقي فراخوانده شده تا توضيحات لازم را دراين خصوص به مسوولان اين ستاد ارائه كند.

طبق اعلام مسوولان اين ستاد بازيكناني كه نسبت به صدور آراي اين ستاد بي اعتنا باشند متخلف شناخته شده و در صورت دريافت چهارمين تذكر پروانه فعاليت آنان در فوتبال لغو خواهد شد.

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)