مجمع پرسپولیس در شرایطی فردا برگزار خواهد شد که به هیچ کدام از اعضای هیئت مدیره دعوتنامه ارسال نشده است.

بعد از اینکه مجمع قبلی پرسپولیس که روز شانزدهم خرداد ماه برگزار شد با اعلام تنفس به روز 21 خرداد موکول شد، اکنون خبر می‌رسد که به هیچ کدام از اعضای هیئت مدیره برای حضور در این جلسه دعوتنامه‌ای ارسال نشده است.

موضوعی که باید دید دلیل آن چیست و آیا قرار است این مجمع بدون حضور اعضای هیئت مدیره و تنها با حضور نماینده وزارت ورزش یا وزیر و مدیر خصوصی‌سازی برگزار شود و خروجی و صورت جلسه آن به هیئت مدیره اعلام و ابلاغ شود یا تصمیم دیگری تا ساعات باقی مانده تا این جلسه گرفته خواهد شد.

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)