پرسپولیس نیوز: سخنگوی فدراسیون فوتبال گفت: فیفا قصد تعامل و همکاری با فدراسیون فوتبال و باشگاههای ایرانی را دارد.

به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال،امیرمهدی علوی،سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره نامه اخیر دبیرکل فیفا به فدراسیون فوتبال عنوان کرد:رییس فدراسیون فوتبال در ادامه تلاش ها برای دریافت مطالبات فدراسیون و باشگاه ها (پرسپولیس،استقلال و…)از فدراسیون بین المللی فوتبال در کنگره اخیر فیفا هم مذکرات مفصلی با دبیرکل فیفا،مسولین مالی و سایر مراجع مرتبط این نهاد بین المللی داشتند.این فرآیند در ماه‌های گذشته هم در قالب جلسات و هم در بعد مکاتبات متعدد ادامه داشته است.
وی ادامه داد:ماحصل این فرآیند به نامه جدیدی از دبیرکل فیفا انجامید.در نامه اخیر خانم فاطما سامورا،دبیرکل فیفا به این نکته اشاره شده که فیفا به دنبال بررسی همه ظرفیت‌ها و راهکارها جهت پرداخت مطالبات فوتبال ایران است.وی عنوان کرده که به زودی فدراسیون فوتبال کشورمان را از نتیجه تلاش های فیفا مطلع خواهد کرد.در همین حال،دبیرکل فیفا در نامه خود عنوان کرده که موضوع پرداخت مطالبات فوتبال ایران از اولویت‌های اصلی فدراسیون جهانی است که این موضوع نشان می دهد فیفا قصد تعامل و همکاری با فدراسیون فوتبال و باشگاههای ایرانی را دارد.
علوی تصریح کرد:استراتژی فدراسیون فوتبال در تلاش برای دریافت مطالبات این فدراسیون و همچنین باشگاه‌ها از فیفا با قدرت ادامه خواهد داشت.البته مطالبات فدراسیون‌ چندین برابر باشگاه‌هاست و پرداخت مطالبات سرمربی تیم ملی و کادر تیم های ملی از همین محل پیش بینی شده است اما مسیر فدراسیون در جهت دریافت مطالبات باشگاه‌ها استوار خواهد بود.بر این اساس،امید داریم در نهایت فیفا با اتخاذ راهکاری مناسب،مطالبات باشگاههای ایرانی و همچنین فدراسیون فوتبال ایران را بپردازد.

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)