مرجع خبری پرسپولیس(۱۰:۵۰) / چهارشنبه ۱۱ دی 

PNNC: وقتى بازیکنان مى گویند .. تا مصطفوى باشد ، از پول خبرى نیست

چند روزى است که گفتمان بازیکنان پرسپولیس در تمرینات تیم این گونه است: «تا مصطفوى باشد، از پول خبرى نیست …» فکر مى کنید این حرف هاى تکرارى چقدر در باخت دیروز پرسپولیس موثر بود؟

PNNC: مصطفوى برکنار مى شود؟

اوضاع پرسپولیس با باخت دیروز قدرى وخیم شد. این موضوع باعث شد تا سعیدلو دوباره وارد مسائل مدیریتى پرسپولیس شود. سعیدلو که پیش از این گفته بود دیگر با پرسپولیس کارى ندارد، دیروز دوباره وارد کارزار شد، گویا قرار است مصطفوى برکنار شود تا اوضاع دوباره آفتابى شود.البته بعد از این برکنارى، مى گویند مصطفوى خودش استعفا کرده تا اوضاع عادى تر جلوه کند.

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)