پرسپولیس نیوز : مهاجم صدمه دیده پرسپولیس در تمرین امروز این تیم شرکت نکرد.

 مهدی شریفی مهاجم تیم پرسپولیس که روز گذشته مورد سوءقصد قرار گرفته بود در تمرین امروز تیمش شرکت نکرد.

شریفی در پی درمان آسیب دیده خود است و به همین دلیل در تمرین شرکت نکرد.

این در حالی است که بازیکنان المپیکی تیم پرسپولیس با هماهنگی کرانچار در تمرین این تیم حاضر شدند.

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)