پرسپولیس نیوز : دروازه بان پرسپولیس در برنامه امشب ۲۰۱۴ در خصوص نتیجه نیمه اول ابراز نا امیدی کرد.

نیلسون در خصوص نتیجه نیمه اول بازی آلمان – برزیل گفت : قیمت بی تجربگی برزیل همین است. زمانی که شما یک گل می خورید خیلی راحت تر می توانید گل دوم را بخورید تا اینکه آن را جبران کنید. باید بازی را آرام کنی و نظم را به بازی برگردانی.

وی در ادامه گفت : برزیل یک گل می خورد و همه می خواهند حمله کنند و گل بزنند و آلمان ضد حمله می زند و به گل می رسد. گل هایی که در کوچه می توانید ببینید. برزیلی ها خیلی جوان هستند هیچ کس چنین انتظاری نداشت و می بایست برای همه چیز آماده می بود. آنها بایستی انتظار باخت را هم می داشتند. تیم بایستی تمرکز می کرد و با بازیکنان با هم حرف می زدند و بازی را آرام می کردند. نیازی به تعویض در نیمه اول نبود نیاز به تغییر پست ها و تاکتیک بود.

نیلسون در خصوص نتیجه بازی گفت : امیدی ندارم، امیدوارم بدتر از این نشود. در فوتبال هر اتفاقی می افتد اما آنها باید نیمه دوم به بازی بیایند تا این وضعیت خجالت آور را بهتر کنند.

وی در خصوص پیش بینی ۴۸۳ نفر از بینندگان برنامه ۲۰۱۴ که تا پایان نیمه اول نتیجه را درست پیش بینی کرده بودند گفت : نمی دانم آنها چه کار کرده اند که درست حدس زده اند اما فعلا که حق با آنهاست.

وی در پایان از دعوت برنامه ۲۰۱۴ تشکر کرد و برای پرواز به ترکیه به همراه تیم پرسپولیس به فرودگاه رفت.

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)