پرسپولیس نیوز: نیم‌صفحه نخست روزنامه‌های ورزشی چاپ صبح کشور روی کیوسک‌های مطبوعاتی را ورق بزنید:

 

روزنامه گل

روزنامه خبر ورزشی

روزنامه ابرار ورزشی

روزنامه ایران ورزشی

روزنامه شوت ورزشی

روزنامه فرهیختگان ورزشی

روزنامه همشهری ورزشی

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)