پرسپولیس نیوز : مالک استیل آذین به هواداران پرسپولیس وعده داد که تیم قدرتمندی برای فصل آینده بسته خواهد شد.

حسین هدایتی در پیامی به هواداران پرسپولیس نوشت:دوستان عزیز مدیران باصبرودرایت مشغول مذاکره وتقویت تیم هستند کمى صبورباشید. نفراتى که پیشنهاد میکنید، دلسوزى ونظر شما محترم است، اما هدایت تیم باکادر فنى است ونیازراحتماً بهترازما تشخیص میدهند. مطمئن باشید اغلب پیشنهادهاى شماکه ازسردلسوزى وتعصب شماست، جذب خواهندشد. من هم نقشى درمذاکره ندارم اما کاملاً با اقاى طاهرى مدیریت محترم باشگاه هماهنگ ودرتماسم ودرخصوص جذب هیچگونه مشکل مالى وجود ندارد.قویترین تیم درلیگ شانزدهم راشاهد خواهید بود. فقط صبورباشیدواجازه دهیدمدیران در کمال آرامش کارشان راانجام دهند. پیراهن پرسپولیس ارزشمنداست وآرزوى خیلیهاست که برتن کنند. میدانند که شادى براى مردم رقم زدن قیمت ندارد.یا علی.

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)