بدهی باشگاه پرسپولیس به باشگاه بلژیکی کورتریک پرداخت شده است.

تنها بدهی خارجی قطعی باشگاه پرسپولیس هم پرداخت شد. سرخ پوشان که یک بدهی ۶ هزار یورویی به باشگاه کوتریک از زمان جذب محمد نادری داشتند و با پرداخت این بدهی، پرونده های قطعی بدهی های خارجی باشگاه بسته می شد، این طلب ۶ هزار یورویی را نیز پرداخت کردند تا برای بارگذاری مدارک باشگاه جهت گرفتن مجوز حرفه ای دیگر مشکل بدهی نداشته باشند.

گفتنی است دو روز قبل نیز بدهی یک میلیاردی به محمد انصاری پرداخت شد تا پرونده او نیز بسته شود.

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)