پرسپولیس نیوز : باشگاه پرسپولیس تا پایان هفته با چند پیشکسوت تسویه حساب می کند.

پس از آنکه چند پیشکسوت باشگاه پرسپولیس که در گذشته در تیم های پایه فعالیت داشتند اعتراض خود به عدم دریافت مطالبات شان را با انجام مصاحبه هایی تند نشان دادند با تصمیم علی اکبر طاهری سرپرست پرسپولیس مقرر شد که جعفر کاشانی رییس هیات مدیره این باشگاه پیگیر این پرونده باشد.

باشگاه تا پایان هفته مطالبات این افراد را پرداخت خواهد کرد تا یکی دیگر از پرونده های مالی پرسپولیس بسته شود.

جعفر کاشانی این  خبر را تایید کرد.

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)