پرزویچ ۶۵۰ هزار دلار خواست ! پیشنهاد ۸۰۰ هزار دلارى مولر به پرسپولیس

رقم پیشنهادى ۲ گزینه اصلى سرمربیگرى تیم فوتبال پرسپولیس اعلام شد که براساس آن تاپ مولر ۸۰۰ و پرزویچ ۶۵۰ هزار دلار به این باشگاه پیشنهاد داده اند. کلاوس تاپ مولر براى قبول سرمربیگرى تیم فوتبال پرسپولیس درخواستى ۸۰۰ هزار دلارى را به باشگاه پرسپولیس ارائه کرده است و لوکا پرزویچ هم مبلغى نزدیک به ۶۵۰ هزار دلار مى خواهد. یکى از مدیران باشگاه پرسپولیس درباره مبلغ قرارداد احتمالى تاپ مولر و پرزوویچ گفت: پیشنهاد اولیه باشگاه به تاپ مولر مبلغ ۷۰۰ هزار دلار بوده و به نظر مى رسد او در نهایت با مبلغى حدود ۸۰۰ هزار دلار حاضر به عقد قرارداد یکساله شود البته تاپ مولر قطعا درخواستى پیش از ۸۰۰ هزار دلار ارائه خواهد کرد اما به نظر مى رسد او در نهایت حاضر به عقد قرارداد ۸۰۰هزار دلارى مى شود. لوکا پرزویچ هم به احتمال زیاد و با کمتر از ۶۵۰ هزار دلار حاضر به عقد قرارداد خواهد شد

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)