چپ پای اسطوره ای پرسپولیس سالگرد تولدش را جشن گرفت.

 امروز روز متفاوتی برای رضا شاهرودی بازیکن اسبق پرسپولیس بود چرا که او علاوه بر کری خوانی ویژه در کنار هفت سین، جشن کوچکی را هم کنار خانواده اش برپا کرد.

چپ پای فراموش نشدنی پرسپولیس امروز وارد 45مین سال زندگی شد و همراه با جشن سال نو، تولدش را هم در بهار جدید جشن گرفت.

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)