پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز پنجشنبه ۱۳ آذر پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

*سایت باشگاه پرسپولیس