پرسپولیس نیوز : مجموعه عکس های تمرین امروز پنجشنبه ۱۹ دی پرسپولیس در ورزشگاه شهید درفشی فر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)