پرسپولیس نیوز : مجموعه عکس های تمرین امروز چهارشنبه ۲۰ آذر پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی: