پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز یکشنبه ۹ آذر پرسپولیس در هوای بارانی ورزشگاه درفشی فر:

*سایت باشگاه پرسپولیس