admin
05 اسفند 1387 - 12:25

خلیلى: اگر ما امتیاز نگیریم، امتیاز دادن تیم هاى دیگر فایده اى ندارد

 دوشنبه ۵ اسفند(۱۲:۳۵)

مرجع خبری پرسپولیس : در پرسپولیس موفق نباشم به تیم ملى فکر نمى کنم / خلیلى: اگر ما امتیاز نگیریم، امتیاز دادن تیم هاى دیگر فایده اى ندارد

محسن خلیلى بعد از مدت ها مصدومیت مى تواند براى پرسپولیس مقابل سپاهان به میدان برود. او در حال حاضر تمام تمرکزش را روى حضور در باشگاهش گذاشته تا با عملکرد خوب خود دوباره به تیم ملى هم برسد. گفت و گو با وى را بخوانید:
pnnc • از لحاظ بدنى در چه شرایطى قرار دارى؟
وضعیت من خوب است. در بازى با برق چون زمین آنها بد بود همراه تیم نرفتم. با مربى صحبت کردم و او گفت این بازى را هم استراحت کن تا ببینیم در روزهاى آینده چه اتفاقى مى افتد. با شرایطى که دارم به بازى با سپاهان مى رسم و مى توانم براى پرسپولیس به میدان بروم. 

pnnc • توان حضور ۹۰ دقیقه اى در زمین را دارى؟
در شرایط مسابقه نیستم و پس از مدت ها دورى از میادین باید آرام آرام وارد ترکیب شوم. الان نمى توانم ۹۰ دقیقه بازى کنم اما کم کم به ترکیب اصلى تیم خواهم رسید.

05 اسفند 1387 - 12:25

خلیلى: اگر ما امتیاز نگیریم، امتیاز دادن تیم هاى دیگر فایده اى ندارد

 دوشنبه ۵ اسفند(۱۲:۳۵)

مرجع خبری پرسپولیس : در پرسپولیس موفق نباشم به تیم ملى فکر نمى کنم / خلیلى: اگر ما امتیاز نگیریم، امتیاز دادن تیم هاى دیگر فایده اى ندارد

محسن خلیلى بعد از مدت ها مصدومیت مى تواند براى پرسپولیس مقابل سپاهان به میدان برود. او در حال حاضر تمام تمرکزش را روى حضور در باشگاهش گذاشته تا با عملکرد خوب خود دوباره به تیم ملى هم برسد. گفت و گو با وى را بخوانید:
pnnc • از لحاظ بدنى در چه شرایطى قرار دارى؟
وضعیت من خوب است. در بازى با برق چون زمین آنها بد بود همراه تیم نرفتم. با مربى صحبت کردم و او گفت این بازى را هم استراحت کن تا ببینیم در روزهاى آینده چه اتفاقى مى افتد. با شرایطى که دارم به بازى با سپاهان مى رسم و مى توانم براى پرسپولیس به میدان بروم. 

pnnc • توان حضور ۹۰ دقیقه اى در زمین را دارى؟
در شرایط مسابقه نیستم و پس از مدت ها دورى از میادین باید آرام آرام وارد ترکیب شوم. الان نمى توانم ۹۰ دقیقه بازى کنم اما کم کم به ترکیب اصلى تیم خواهم رسید.

05 اسفند 1387 - 12:23

رضایى: داور این ۲ امتیاز را از پرسپولیس گرفت نه برق شیراز!

 دوشنبه ۵ اسفند(۱۲:۳۲)

مرجع خبری پرسپولیس : سپاهان را در خانه اش شکست مى دهیم تا جبران کنیم / رحمان رضایى: داور این ۲ امتیاز را از پرسپولیس گرفت نه برق شیراز!

در روزى که پرسپولیس مى توانست ۳ امتیاز حساس و بى دردسرى را از حافظیه شیراز به سوغات بیاورد، سرخ هاى تهرانى که با پیراهن هاى سفید خود به میدان نارنجى پوشان شیرازى رفتند، نتیجه اى بهتر از تساوى یک بر یک کسب نکردند تا شاگردان پیوس، اولین تساوى را با آقاى گل سابق پرسپولیس دشت کنند. البته اکثر کسانى که این دیدار را به تماشا نشستند، متفق القول از کیفیت نامناسب چمن و زمین صحبت مى کردند. مسأله اى که در عملکرد فنى ۲ تیم على الخصوص پرسپولیس که درغیاب على کریمى به زمین رفته بودند، تأثیر منفى گذاشته بود. این موضوع و سخت گیرى داور در ثانیه هاى پایانى بازى در نیمه اول کافى بود. تا پرسپولیس از ۳ امتیاز این دیدار، با یک امتیاز به تهران بازگردد و ۲ امتیاز دیگر این دیدار حیف و میل شود. این موضوع و مسائل مربوط به اتفاقات روز پرسپولیس کافى بود که به سراغ رحمان رضایى برویم. مدافع شماره ۳۳ پرسپولیس که پس از بازى متعجب از نحوه قضاوت داور در این دیدار این گونه به سؤالات ما در مورد این بازى پاسخ داد.
pnnc • دو  امتیاز حساس این دیدار از دست رفت تا به جاى پیروزى، با تساوى به تهران بازگردید؟
در مجموع بازى بدى نداشتیم. البته با توجه به شرایط خاصى که در این دیدار حکمفرما بود، از نظر فنى نمى شود در مورد این دیدار بحث کرد و با یک جمع بندى منطقى بهتر است بگویم از حیث برنامه هاى فنى نمى شود این دیدار را بازى جالبى دانست. کیفیت بد و نامناسب زمین اجازه نداد برنامه هاى تاکتیکى که مد نظرمان بود در زمین پیاده کنیم. در هر حال ما تیم برتر زمین بودیم و بجز یک ربع، ۲۰ دقیقه اول بازى نبض بازى را در اختیار داشتیم و نیمه دوم که کاملاً بر جریان توپ احاطه داشتیم و به نظر من ما در این بازى اسیر اشتباهات داورى شدیم و این موضوع باعث شد به تساوى رضایت دهیم.

05 اسفند 1387 - 12:23

رضایى: داور این ۲ امتیاز را از پرسپولیس گرفت نه برق شیراز!

 دوشنبه ۵ اسفند(۱۲:۳۲)

مرجع خبری پرسپولیس : سپاهان را در خانه اش شکست مى دهیم تا جبران کنیم / رحمان رضایى: داور این ۲ امتیاز را از پرسپولیس گرفت نه برق شیراز!

در روزى که پرسپولیس مى توانست ۳ امتیاز حساس و بى دردسرى را از حافظیه شیراز به سوغات بیاورد، سرخ هاى تهرانى که با پیراهن هاى سفید خود به میدان نارنجى پوشان شیرازى رفتند، نتیجه اى بهتر از تساوى یک بر یک کسب نکردند تا شاگردان پیوس، اولین تساوى را با آقاى گل سابق پرسپولیس دشت کنند. البته اکثر کسانى که این دیدار را به تماشا نشستند، متفق القول از کیفیت نامناسب چمن و زمین صحبت مى کردند. مسأله اى که در عملکرد فنى ۲ تیم على الخصوص پرسپولیس که درغیاب على کریمى به زمین رفته بودند، تأثیر منفى گذاشته بود. این موضوع و سخت گیرى داور در ثانیه هاى پایانى بازى در نیمه اول کافى بود. تا پرسپولیس از ۳ امتیاز این دیدار، با یک امتیاز به تهران بازگردد و ۲ امتیاز دیگر این دیدار حیف و میل شود. این موضوع و مسائل مربوط به اتفاقات روز پرسپولیس کافى بود که به سراغ رحمان رضایى برویم. مدافع شماره ۳۳ پرسپولیس که پس از بازى متعجب از نحوه قضاوت داور در این دیدار این گونه به سؤالات ما در مورد این بازى پاسخ داد.
pnnc • دو  امتیاز حساس این دیدار از دست رفت تا به جاى پیروزى، با تساوى به تهران بازگردید؟
در مجموع بازى بدى نداشتیم. البته با توجه به شرایط خاصى که در این دیدار حکمفرما بود، از نظر فنى نمى شود در مورد این دیدار بحث کرد و با یک جمع بندى منطقى بهتر است بگویم از حیث برنامه هاى فنى نمى شود این دیدار را بازى جالبى دانست. کیفیت بد و نامناسب زمین اجازه نداد برنامه هاى تاکتیکى که مد نظرمان بود در زمین پیاده کنیم. در هر حال ما تیم برتر زمین بودیم و بجز یک ربع، ۲۰ دقیقه اول بازى نبض بازى را در اختیار داشتیم و نیمه دوم که کاملاً بر جریان توپ احاطه داشتیم و به نظر من ما در این بازى اسیر اشتباهات داورى شدیم و این موضوع باعث شد به تساوى رضایت دهیم.

05 اسفند 1387 - 12:21

عسکرى: زمین چمن حافظیه بیشتر شبیه آسفالت بود

 دوشنبه ۵ اسفند(۱۲:۳۰)

مرجع خبری پرسپولیس : على عسکرى: زمین چمن حافظیه بیشتر شبیه آسفالت بود

حمیدرضا على عسکرى، بازیکن با آتیه پرسپولیس معتقد است عدم شناخت وینگادا از بازیکنان باعث شده بازى اش به چشم بیاید و خودش را به سرمربى تحمیل کند. فرصتى دست داد تا با على عسکرى همصحبت شویم که ماحصل صحبت هاى وى را در ادامه مى خوانید:
pnnc • بازى با برق چطور بود؟
بازى خوبى بود. متاسفانه شرایط زمین به گونه اى بود که نمى شد در آن کارهاى تاکتیکى را به خوبى انجام داد. انگار نه انگار که روى زمین چمن بازى مى کردیم و زمین حافظیه بیشتر شبیه به آسفالت بود. 

pnnc • بعد از حضور وینگادا براى اولین بار در ترکیب ثابت پرسپولیس به میدان رفتى. در این خصوص صحبت کن.
نظر مربى بود. همینطور که موقع بازى کردن تابع او هستم اگر نیمکت نشین هم باشم اعتراضى ندارم و از دستورات وینگادا پیروى مى نمایم.

05 اسفند 1387 - 12:21

عسکرى: زمین چمن حافظیه بیشتر شبیه آسفالت بود

 دوشنبه ۵ اسفند(۱۲:۳۰)

مرجع خبری پرسپولیس : على عسکرى: زمین چمن حافظیه بیشتر شبیه آسفالت بود

حمیدرضا على عسکرى، بازیکن با آتیه پرسپولیس معتقد است عدم شناخت وینگادا از بازیکنان باعث شده بازى اش به چشم بیاید و خودش را به سرمربى تحمیل کند. فرصتى دست داد تا با على عسکرى همصحبت شویم که ماحصل صحبت هاى وى را در ادامه مى خوانید:
pnnc • بازى با برق چطور بود؟
بازى خوبى بود. متاسفانه شرایط زمین به گونه اى بود که نمى شد در آن کارهاى تاکتیکى را به خوبى انجام داد. انگار نه انگار که روى زمین چمن بازى مى کردیم و زمین حافظیه بیشتر شبیه به آسفالت بود. 

pnnc • بعد از حضور وینگادا براى اولین بار در ترکیب ثابت پرسپولیس به میدان رفتى. در این خصوص صحبت کن.
نظر مربى بود. همینطور که موقع بازى کردن تابع او هستم اگر نیمکت نشین هم باشم اعتراضى ندارم و از دستورات وینگادا پیروى مى نمایم.

05 اسفند 1387 - 12:19

محمد: کریستین رونالدو هم نمى توانست در این زمین بازى کند

 دوشنبه ۵ اسفند(۱۲:۲۸)

مرجع خبری پرسپولیس : کارشناسان زمین حافظیه را ببینند، بعد بگویند پرسپولیس بد بازى کرد / علیرضا محمد: کریستین رونالدو هم نمى توانست در این زمین بازى کند

تیم پرسپولیس روز شنبه مقابل برق شیراز با تساوى یک بر یک متوقف شد. علیرضا محمد، هافبک پرسپولیس اصلى ترین عامل بد بازى کردن تیمش را زمین نامساعد حافظیه توصیف کرد. او معتقد است بزرگترین بازیکنان دنیا از جمله رونالدینیو و کریستین رونالدو هم نمى توانستند در این زمین قوتبال بازى کنند. در ادامه گفت وگوى ما با محمد را مى خوانید:
pnnc • بازى با برق چطور بود؟
نمى توانم در مورد بازى با برق صحبت کنم چون در زمین حافظیه فوتبال بازى کردن محال است و ما که در چنین زمینى بازى کردیم واقعاً هنرمند هستیم. به نظرم باید از ابتدا با کفش ته صاف وارد زمین مى شدیم. 

pnnc• یعنى زمین اینقدر خراب بود؟
دقیقاً همینطور است. آسفالت را نگاه کنید، انگار کمى چمن آورده وروى آن ریخته باشند تا سبز شود. سختى زمین واقعاً کار ما را مختل کرده بود.

05 اسفند 1387 - 12:19

محمد: کریستین رونالدو هم نمى توانست در این زمین بازى کند

 دوشنبه ۵ اسفند(۱۲:۲۸)

مرجع خبری پرسپولیس : کارشناسان زمین حافظیه را ببینند، بعد بگویند پرسپولیس بد بازى کرد / علیرضا محمد: کریستین رونالدو هم نمى توانست در این زمین بازى کند

تیم پرسپولیس روز شنبه مقابل برق شیراز با تساوى یک بر یک متوقف شد. علیرضا محمد، هافبک پرسپولیس اصلى ترین عامل بد بازى کردن تیمش را زمین نامساعد حافظیه توصیف کرد. او معتقد است بزرگترین بازیکنان دنیا از جمله رونالدینیو و کریستین رونالدو هم نمى توانستند در این زمین قوتبال بازى کنند. در ادامه گفت وگوى ما با محمد را مى خوانید:
pnnc • بازى با برق چطور بود؟
نمى توانم در مورد بازى با برق صحبت کنم چون در زمین حافظیه فوتبال بازى کردن محال است و ما که در چنین زمینى بازى کردیم واقعاً هنرمند هستیم. به نظرم باید از ابتدا با کفش ته صاف وارد زمین مى شدیم. 

pnnc• یعنى زمین اینقدر خراب بود؟
دقیقاً همینطور است. آسفالت را نگاه کنید، انگار کمى چمن آورده وروى آن ریخته باشند تا سبز شود. سختى زمین واقعاً کار ما را مختل کرده بود.

05 اسفند 1387 - 12:17

اگر کریمى نبود…

دوشنبه ۵ اسفند(۱۲:۲۶) 

مرجع خبری پرسپولیس : نگاهى به عملکرد على کریمى در پرسپولیس
اگر کریمى نبود

شاید آن روز که خبر پیوستن کریمى به پرسپولیس در صدر اخبار فوتبال ایران قرار گرفت از بهترین روزهاى هواداران قرمز در این فصل باشد، او که پس از ترک آلمان و بازگشت به فوتبال تنبل حوزه خلیج فارس نتوانست شایستگى هاى واقعى اش را دوباره به نمایش بگذارد با تمام انگیزه عازم ایران شد تا در کنار قرمزها روزهاى خوبى را داشته باشد. البته آن روزها که افشین قطبى مى گفت به حضور کریمى در پرسپولیس احتیاجى نداریم اکنون از راه دور قطعاً با دیدن بازى هاى او به این نتیجه رسیده است که اگر امروز کریمى در میان قرمزها نبود حکایت چیز دیگرى بود. از بازى مقابل ابومسلم شروع کنیم، در صحنه ثبت گل پرسپولیس مقابل شاگردان حنطه صحنه اى که حمید على عسکرى پاس رو به عقب داد کریمى از روى توپ عبور کرد تا بهترین موقعیت براى شوت زنى کریم باقرى و ثبت تک گل پرسپولیس در آن مسابقه فراهم شود. بازى قابل قبول جادوگر گرفتن یک پنالتى حساس مقابل آبى ها، دادن یک پاس گل در بازى مقابل داماش، پایه گذارى تک گل قرمزها در بازى مقابل مس کرمان، گرفتن پنالتى در بازى مقابل فولاد خوزستان، تأثیرگذارى در شکل گیرى پنالتى مقابل پیام به همراه موارد ریز و درشت دیگرى که ذکر آنها در این مطلب نمى گنجد همه و همه از خلاقیت هاى ذاتى جادوگر فوتبال آسیاست که با حرکاتش امتیازات زیادى را در این فصل به پرسپولیس هدیه کرده است. آنچه که بر همگان روشن است على کریمى نبوغ فوتبالى خود را نیاموخته بلکه به صورت ذاتى در خود داشته و در روزهایى که آماده هم نبوده همین طبیعت به کمکش آمده تا از بسیارى آماده ها هم بهتر باشد.

05 اسفند 1387 - 12:17

اگر کریمى نبود…

دوشنبه ۵ اسفند(۱۲:۲۶) 

مرجع خبری پرسپولیس : نگاهى به عملکرد على کریمى در پرسپولیس
اگر کریمى نبود

شاید آن روز که خبر پیوستن کریمى به پرسپولیس در صدر اخبار فوتبال ایران قرار گرفت از بهترین روزهاى هواداران قرمز در این فصل باشد، او که پس از ترک آلمان و بازگشت به فوتبال تنبل حوزه خلیج فارس نتوانست شایستگى هاى واقعى اش را دوباره به نمایش بگذارد با تمام انگیزه عازم ایران شد تا در کنار قرمزها روزهاى خوبى را داشته باشد. البته آن روزها که افشین قطبى مى گفت به حضور کریمى در پرسپولیس احتیاجى نداریم اکنون از راه دور قطعاً با دیدن بازى هاى او به این نتیجه رسیده است که اگر امروز کریمى در میان قرمزها نبود حکایت چیز دیگرى بود. از بازى مقابل ابومسلم شروع کنیم، در صحنه ثبت گل پرسپولیس مقابل شاگردان حنطه صحنه اى که حمید على عسکرى پاس رو به عقب داد کریمى از روى توپ عبور کرد تا بهترین موقعیت براى شوت زنى کریم باقرى و ثبت تک گل پرسپولیس در آن مسابقه فراهم شود. بازى قابل قبول جادوگر گرفتن یک پنالتى حساس مقابل آبى ها، دادن یک پاس گل در بازى مقابل داماش، پایه گذارى تک گل قرمزها در بازى مقابل مس کرمان، گرفتن پنالتى در بازى مقابل فولاد خوزستان، تأثیرگذارى در شکل گیرى پنالتى مقابل پیام به همراه موارد ریز و درشت دیگرى که ذکر آنها در این مطلب نمى گنجد همه و همه از خلاقیت هاى ذاتى جادوگر فوتبال آسیاست که با حرکاتش امتیازات زیادى را در این فصل به پرسپولیس هدیه کرده است. آنچه که بر همگان روشن است على کریمى نبوغ فوتبالى خود را نیاموخته بلکه به صورت ذاتى در خود داشته و در روزهایى که آماده هم نبوده همین طبیعت به کمکش آمده تا از بسیارى آماده ها هم بهتر باشد.

05 اسفند 1387 - 12:16

خت: از همه چیز خسته شدم

دوشنبه ۵ بهمن(۱۲:۲۵)  مرجع خبری پرسپولیس : نیکبخت: از همه چیز خسته شدم  / نیکی ناآماده از خیلی ها بهتر است علی رضا واحدی نیکبخت بازیکن تیم پرسپولیس در شیراز ۷۰ دقیقه نیمکت نشین بود تا حالا با اعتراض صحبت کند و بگوید« در مورد نیمکت نشینی ام مربیان باید جواب بدهند ولی خودم می […]

05 اسفند 1387 - 12:16

خت: از همه چیز خسته شدم

دوشنبه ۵ بهمن(۱۲:۲۵)  مرجع خبری پرسپولیس : نیکبخت: از همه چیز خسته شدم  / نیکی ناآماده از خیلی ها بهتر است علی رضا واحدی نیکبخت بازیکن تیم پرسپولیس در شیراز ۷۰ دقیقه نیمکت نشین بود تا حالا با اعتراض صحبت کند و بگوید« در مورد نیمکت نشینی ام مربیان باید جواب بدهند ولی خودم می […]

05 اسفند 1387 - 12:15

باقری: بدون کریمی ضعیفیم

 دوشنبه ۵ اسفند(۱۲:۲۳)

مرجع خبری پرسپولیس : جادوگر را به سپاهان برسانید  / باقری: بدون کریمی ضعیفیم

پرسپولیس در حالی در شیراز با برق مساوی کرد که علی کریمی را در اختیار نداشت تا قرمزها این تساوی و بازی ضعیف را به غیبت شماره هشت ربط بدهند. در این بین کریم باقری کاپیتان این تیم در مورد بازی می گوید« ما می توانستیم با سه امتیاز به تهران برگردیم ولی متاسفانه از موقعیت هایی که داشتیم خوب استفاده نکردیم تا در نهایت بازی با تساوی به پایان برسد. ما در این بازی البته غیبت کریمی را هم احساس کردیم تا در این بازی به مشکل بربخوریم. تیم ما در این دیدار بدون کریمی واقعا ضعیف بود و نتوانستیم نتیجه بازی را به نفع خودمان تغییر دهیم تا از قهرمانی هم از دست برود. پزشکان تیم باید کریمی را به بازی با سپاهان برسانند چون در صورت بازی نکردن او ما مشکل زیادی خواهیم داشت و بازیکنی را نداریم که به ما در نتیجه گرفتن کمک کند.» او در مورد شایعه بازگشت کریمی به تیم ملی هم می گوید

05 اسفند 1387 - 12:15

باقری: بدون کریمی ضعیفیم

 دوشنبه ۵ اسفند(۱۲:۲۳)

مرجع خبری پرسپولیس : جادوگر را به سپاهان برسانید  / باقری: بدون کریمی ضعیفیم

پرسپولیس در حالی در شیراز با برق مساوی کرد که علی کریمی را در اختیار نداشت تا قرمزها این تساوی و بازی ضعیف را به غیبت شماره هشت ربط بدهند. در این بین کریم باقری کاپیتان این تیم در مورد بازی می گوید« ما می توانستیم با سه امتیاز به تهران برگردیم ولی متاسفانه از موقعیت هایی که داشتیم خوب استفاده نکردیم تا در نهایت بازی با تساوی به پایان برسد. ما در این بازی البته غیبت کریمی را هم احساس کردیم تا در این بازی به مشکل بربخوریم. تیم ما در این دیدار بدون کریمی واقعا ضعیف بود و نتوانستیم نتیجه بازی را به نفع خودمان تغییر دهیم تا از قهرمانی هم از دست برود. پزشکان تیم باید کریمی را به بازی با سپاهان برسانند چون در صورت بازی نکردن او ما مشکل زیادی خواهیم داشت و بازیکنی را نداریم که به ما در نتیجه گرفتن کمک کند.» او در مورد شایعه بازگشت کریمی به تیم ملی هم می گوید

05 اسفند 1387 - 12:12

آخر فصل به امریکا و کانادا می آییم

دوشنبه ۵ اسفند(۱۲:۲۲)  مرجع خبری پرسپولیس : نامه پرسپولیس به آلفا  / آخر فصل به امریکا و کانادا می آییم باشگاه پرسپولیس در نامه ای به شرکت آلفا اعلام کرد فقط در انتهای فصل می تواند برای برپایی اردوی تدارکاتی راهی امریکا وکانادا شود.با توجه به قرارداد باشگاه پرسپولیس و شرکت آلفا در زمان مدیریت […]

05 اسفند 1387 - 12:12

آخر فصل به امریکا و کانادا می آییم

دوشنبه ۵ اسفند(۱۲:۲۲)  مرجع خبری پرسپولیس : نامه پرسپولیس به آلفا  / آخر فصل به امریکا و کانادا می آییم باشگاه پرسپولیس در نامه ای به شرکت آلفا اعلام کرد فقط در انتهای فصل می تواند برای برپایی اردوی تدارکاتی راهی امریکا وکانادا شود.با توجه به قرارداد باشگاه پرسپولیس و شرکت آلفا در زمان مدیریت […]

05 اسفند 1387 - 11:28

وحشت نیکبخت از چاله های هوایی

دوشنبه ۵ اسفند (۱۱:۳۸)

مرجع خبری پرسپولیس : نیکبخت در چاله هوایی !

پرسپولیسی‌ها بلافاصله بعد از بازی مقابل برق طبق برنامه به فرودگاه می‌روند اما پرواز آنها تاخیر دارد. این فرصت مناسبی برای هواداران قرمز است که از بازیکنان مورد علاقه‌شان امضا بگیرند. مثل همیشه نیکبخت متمایز از بقیه است. او با پالتوی بلند مشکی که این روزها به تن می‌کند برخلاف انتقاد اضافه وزنی که این روزها به او وارد است، یک ورزشکار کشیده و لاغر نشان می‌دهد و این مسئله باعث شده که خیلی‌ها تغییر لباس پوشیدن او را به داستان اضافه وزن ارتباط دهند. در گوشه‌ای از فرودگاه چشممان به کادرفنی پرسپولیس می‌افتد. وینگادا با مترجم و تعدادی از نزدیکانش خرجش را از کادرفنی سابق جدا کرده و کمتر در طول پرواز آنها کنار هم دیده می‌شوند. بعد از تاخیر یک ساعته بالاخره بازیکنان پرسپولیس وارد هواپیما می‌شوند. کریم باقری در مورد علت تاخیر سوال می‌کند. میهماندار جواب می‌دهد.«نقص فنی!» همین حرف کافی است تا نیکبخت که همیشه از پرواز می‌ترسد با رنگ پریده وارد هواپیما شود. هوا بارانی است و با هر دست‌انداز هوایی صدای «یا ابوالفضل» نیکبخت بلند می‌شود.

05 اسفند 1387 - 11:28

وحشت نیکبخت از چاله های هوایی

دوشنبه ۵ اسفند (۱۱:۳۸)

مرجع خبری پرسپولیس : نیکبخت در چاله هوایی !

پرسپولیسی‌ها بلافاصله بعد از بازی مقابل برق طبق برنامه به فرودگاه می‌روند اما پرواز آنها تاخیر دارد. این فرصت مناسبی برای هواداران قرمز است که از بازیکنان مورد علاقه‌شان امضا بگیرند. مثل همیشه نیکبخت متمایز از بقیه است. او با پالتوی بلند مشکی که این روزها به تن می‌کند برخلاف انتقاد اضافه وزنی که این روزها به او وارد است، یک ورزشکار کشیده و لاغر نشان می‌دهد و این مسئله باعث شده که خیلی‌ها تغییر لباس پوشیدن او را به داستان اضافه وزن ارتباط دهند. در گوشه‌ای از فرودگاه چشممان به کادرفنی پرسپولیس می‌افتد. وینگادا با مترجم و تعدادی از نزدیکانش خرجش را از کادرفنی سابق جدا کرده و کمتر در طول پرواز آنها کنار هم دیده می‌شوند. بعد از تاخیر یک ساعته بالاخره بازیکنان پرسپولیس وارد هواپیما می‌شوند. کریم باقری در مورد علت تاخیر سوال می‌کند. میهماندار جواب می‌دهد.«نقص فنی!» همین حرف کافی است تا نیکبخت که همیشه از پرواز می‌ترسد با رنگ پریده وارد هواپیما شود. هوا بارانی است و با هر دست‌انداز هوایی صدای «یا ابوالفضل» نیکبخت بلند می‌شود.

05 اسفند 1387 - 11:00

مهمترین عناوین روزنامه های ورزشی امروز

دوشنبه ۵ اسفند (۱۱:۰۹)

مرجع خبری پرسپولیس : مهمترین عناوین روزنامه های ورزشی پنجم اسفند ماه به شرح زیر است :

پیروزی :
بردن سپاهان لذت دیگری دارد!
وینگادا: تا آخر برای قهرمانی می جنگیم
انصاری فرد: در لیگ نا امید نیستم در آسیا و حذفی مدعی خواهیم بود

05 اسفند 1387 - 11:00

مهمترین عناوین روزنامه های ورزشی امروز

دوشنبه ۵ اسفند (۱۱:۰۹)

مرجع خبری پرسپولیس : مهمترین عناوین روزنامه های ورزشی پنجم اسفند ماه به شرح زیر است :

پیروزی :
بردن سپاهان لذت دیگری دارد!
وینگادا: تا آخر برای قهرمانی می جنگیم
انصاری فرد: در لیگ نا امید نیستم در آسیا و حذفی مدعی خواهیم بود