پرسپولیس نیوز - خبر سرخ - پرسپولیس نیوز
نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا / ۳۰ مرداد ۲۹ مرد ۱۳۹۹ ۲۳:۱۲:۴۹

نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا / ۳۰ مرداد

پرسپولیس نیوز: نگاهی می‌اندازیم به نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا:

نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا / ۲۹ مرداد ۲۸ مرد ۱۳۹۹ ۲۲:۲۶:۳۷

نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا / ۲۹ مرداد

پرسپولیس نیوز: نگاهی می‌اندازیم به نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا:

نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا / ۲۸ مرداد ۲۷ مرد ۱۳۹۹ ۲۲:۰۳:۲۳

نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا / ۲۸ مرداد

پرسپولیس نیوز: نگاهی می‌اندازیم به نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا:

نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا / ۲۷ مرداد ۲۶ مرد ۱۳۹۹ ۲۲:۰۸:۰۳

نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا / ۲۷ مرداد

پرسپولیس نیوز: نگاهی می‌اندازیم به نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا:

نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا / ۲۶ مرداد ۲۶ مرد ۱۳۹۹ ۰۰:۱۷:۳۶

نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا / ۲۶ مرداد

پرسپولیس نیوز: نگاهی می‌اندازیم به نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا:

ویدئو: خلاصه و گلهای بازی برگشت گل گهر ۳-۳ پرسپولیس ۲۵ مرد ۱۳۹۹ ۲۳:۱۱:۴۳

ویدئو: خلاصه و گلهای بازی برگشت گل گهر ۳-۳ پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: پرسپولیس در هفته بیست و نهم لیگ برتر مقابل گل گهر به تساوی رسید. ویدئوی خلاصه و گلهای پرسپولیس را اینجا تماشا کنید:

نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا / ۲۵ مرداد ۲۴ مرد ۱۳۹۹ ۲۲:۰۱:۵۴

نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا / ۲۵ مرداد

پرسپولیس نیوز: نگاهی می‌اندازیم به نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا:

گزارش تصویری: حضور پرسپولیسی‌ها در فرودگاه برای سفر به سیرجان ۲۴ مرد ۱۳۹۹ ۱۹:۱۸:۱۷

گزارش تصویری: حضور پرسپولیسی‌ها در فرودگاه برای سفر به سیرجان

پرسپولیس نیوز : مجموعه عکس های حضور پرسپولیسی ها در فرودگاه مهرآباد برای سفر به سیرجان و بازی با گل گهر:

نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا / ۲۳ مرداد ۲۲ مرد ۱۳۹۹ ۲۲:۰۶:۰۰

نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا / ۲۳ مرداد

پرسپولیس نیوز: نگاهی می‌اندازیم به نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا:

گزارش تصویری: تمرین سه‌شنبه ۲۱ مرداد پرسپولیس ۲۲ مرد ۱۳۹۹ ۰۱:۲۷:۴۱

گزارش تصویری: تمرین سه‌شنبه ۲۱ مرداد پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین سه‌شنبه پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا / ۲۲ مرداد ۲۱ مرد ۱۳۹۹ ۲۲:۳۴:۰۴

نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا / ۲۲ مرداد

پرسپولیس نیوز: نگاهی می‌اندازیم به نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا:

نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا / ۲۱ مرداد ۲۰ مرد ۱۳۹۹ ۲۲:۰۲:۳۱

نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا / ۲۱ مرداد

پرسپولیس نیوز: نگاهی می‌اندازیم به نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا:

نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا / ۲۰ مرداد ۱۹ مرد ۱۳۹۹ ۲۲:۲۶:۳۳

نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا / ۲۰ مرداد

پرسپولیس نیوز: نگاهی می‌اندازیم به نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا:

نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا / ۱۹ مرداد ۱۸ مرد ۱۳۹۹ ۲۲:۲۵:۵۸

نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا / ۱۹ مرداد

پرسپولیس نیوز: نگاهی می‌اندازیم به نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا:

ویدئو: مراسم جشن قهرمانی پرسپولیس در لیگ نوزدهم ۱۸ مرد ۱۳۹۹ ۰۰:۲۲:۰۶

ویدئو: مراسم جشن قهرمانی پرسپولیس در لیگ نوزدهم

پرسپولیس نیوز: خلاصه بازی برگشت پرسپولیس و ذوب آهن و مراسم کامل جشن قهرمانی و اهدای جام پرسپولیس در لیگ نوزدهم را اینجا تماشا کنید:

نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا / ۱۶ مرداد ۱۵ مرد ۱۳۹۹ ۲۲:۰۲:۱۲

نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا / ۱۶ مرداد

پرسپولیس نیوز: نگاهی می‌اندازیم به نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا:

نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا / ۱۵ مرداد ۱۴ مرد ۱۳۹۹ ۲۲:۲۶:۰۹

نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا / ۱۵ مرداد

پرسپولیس نیوز: نگاهی می‌اندازیم به نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا: