پرسپولیس نیوز
ویدئو: خلاصه و گلهای بازی برگشت گل گهر ۳-۳ پرسپولیس ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ ۲۳:۱۱:۴۳

ویدئو: خلاصه و گلهای بازی برگشت گل گهر ۳-۳ پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: پرسپولیس در هفته بیست و نهم لیگ برتر مقابل گل گهر به تساوی رسید. ویدئوی خلاصه و گلهای پرسپولیس را اینجا تماشا کنید:

نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا / ۲۵ مرداد ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ ۲۲:۰۱:۵۴

نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا / ۲۵ مرداد

پرسپولیس نیوز: نگاهی می‌اندازیم به نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا:

گزارش تصویری: حضور پرسپولیسی‌ها در فرودگاه برای سفر به سیرجان ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ ۱۹:۱۸:۱۷

گزارش تصویری: حضور پرسپولیسی‌ها در فرودگاه برای سفر به سیرجان

پرسپولیس نیوز : مجموعه عکس های حضور پرسپولیسی ها در فرودگاه مهرآباد برای سفر به سیرجان و بازی با گل گهر:

نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا / ۲۳ مرداد ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ ۲۲:۰۶:۰۰

نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا / ۲۳ مرداد

پرسپولیس نیوز: نگاهی می‌اندازیم به نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا:

گزارش تصویری: تمرین سه‌شنبه ۲۱ مرداد پرسپولیس ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ ۰۱:۲۷:۴۱

گزارش تصویری: تمرین سه‌شنبه ۲۱ مرداد پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین سه‌شنبه پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا / ۲۲ مرداد ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ ۲۲:۳۴:۰۴

نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا / ۲۲ مرداد

پرسپولیس نیوز: نگاهی می‌اندازیم به نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا:

نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا / ۲۱ مرداد ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ ۲۲:۰۲:۳۱

نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا / ۲۱ مرداد

پرسپولیس نیوز: نگاهی می‌اندازیم به نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا:

نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا / ۲۰ مرداد ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ ۲۲:۲۶:۳۳

نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا / ۲۰ مرداد

پرسپولیس نیوز: نگاهی می‌اندازیم به نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا:

نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا / ۱۹ مرداد ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ ۲۲:۲۵:۵۸

نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا / ۱۹ مرداد

پرسپولیس نیوز: نگاهی می‌اندازیم به نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا:

ویدئو: مراسم جشن قهرمانی پرسپولیس در لیگ نوزدهم ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ ۰۰:۲۲:۰۶

ویدئو: مراسم جشن قهرمانی پرسپولیس در لیگ نوزدهم

پرسپولیس نیوز: خلاصه بازی برگشت پرسپولیس و ذوب آهن و مراسم کامل جشن قهرمانی و اهدای جام پرسپولیس در لیگ نوزدهم را اینجا تماشا کنید:

نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا / ۱۶ مرداد ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ ۲۲:۰۲:۱۲

نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا / ۱۶ مرداد

پرسپولیس نیوز: نگاهی می‌اندازیم به نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا:

نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا / ۱۵ مرداد ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ ۲۲:۲۶:۰۹

نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا / ۱۵ مرداد

پرسپولیس نیوز: نگاهی می‌اندازیم به نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا:

نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا / ۱۴ مرداد ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ ۲۰:۳۳:۳۹

نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا / ۱۴ مرداد

پرسپولیس نیوز: نگاهی می‌اندازیم به نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا:

نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا / ۱۳ مرداد ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ ۲۱:۱۸:۳۹

نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا / ۱۳ مرداد

پرسپولیس نیوز: نگاهی می‌اندازیم به نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا:

نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا / ۱۲ مرداد ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ ۲۳:۰۰:۵۶

نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا / ۱۲ مرداد

پرسپولیس نیوز: نگاهی می‌اندازیم به نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا:

ویدئو: خلاصه بازی برگشت نساجی ۱-۱ پرسپولیس ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ ۲۱:۰۱:۳۸

ویدئو: خلاصه بازی برگشت نساجی ۱-۱ پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: پرسپولیس در هفته بیست و هفتم لیگ برتر مقابل نساجی به تساوی رسید. ویدئوی خلاصه بازی و گل پرسپولیس را اینجا تماشا کنید:

نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا / ۱۱ مرداد ۱۰ مرداد ۱۳۹۹ ۲۲:۲۱:۵۴

نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا / ۱۱ مرداد

پرسپولیس نیوز: نگاهی می‌اندازیم به نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا:

گزارش تصویری: تمرین چهارشنبه ۸ مرداد پرسپولیس با حضور پیشکسوتان ۰۹ مرداد ۱۳۹۹ ۰۰:۳۸:۴۲

گزارش تصویری: تمرین چهارشنبه ۸ مرداد پرسپولیس با حضور پیشکسوتان

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین چهارشنبه پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا / ۹ مرداد ۰۸ مرداد ۱۳۹۹ ۲۲:۱۸:۰۴

نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا / ۹ مرداد

پرسپولیس نیوز: نگاهی می‌اندازیم به نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا:

گزارش تصویری: تمرین سه‌شنبه ۷ مرداد پرسپولیس ۰۷ مرداد ۱۳۹۹ ۲۲:۲۵:۳۸

گزارش تصویری: تمرین سه‌شنبه ۷ مرداد پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز سه‌شنبه پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا / ۸ مرداد ۰۷ مرداد ۱۳۹۹ ۲۲:۲۳:۲۱

نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا / ۸ مرداد

پرسپولیس نیوز: نگاهی می‌اندازیم به نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا:

نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا / ۷ مرداد ۰۶ مرداد ۱۳۹۹ ۲۲:۰۳:۵۹

نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا / ۷ مرداد

پرسپولیس نیوز: نگاهی می‌اندازیم به نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا: