مرجع خبری پرسپولیس: به بهانه مطرح شدن زمزمه های بازگشت مغز اقتصادی(!) به هیئت مدیره پرسپولیس:

 

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)