مرجع خبری پرسپولیس : مرور می کنیم بر لحظات حساس بازی دیروز و آنچه در حاشیه این بازی اتفاق افتاد از نگاه مرجع خبری

باران اشک های دایی و حقیقی را شست
گل: مجتبى زارعى، تیاگوفراگو، محسن خلیلى، کریم باقرى (پرسپولیس)، داود حقى، کلمنتینو، سهراب بختیارى زاده (صبا)
داور: هدایت الله ممبینى، کمک ها: جواد تقى پور، محمدرضا ابوالفضلى، اخطار: حسین بادامکى، عادل کلاه کج، کریم باقرى (پرسپولیس)، سهراب بختیارى زاده، مرتضى اسدى، داود حقى (صبا)، اخراج: مرتضى کاشى (دقیقه ۹۱) صبا، ورزشگاه: آزادى
تماشاگر: ۷۵ هزار نفر
لحظات حساس
دقیقه ۵ روى ضربه کاشته عادل کلاه کج از ۳۵ مترى شوت محکمى زد که ارشاد یوسفى توپ را دفع کرد و به کرنر فرستاد.


دقیقه :۱۵ جابر انصارى پا به توپ شد و عباس محمد رضایى را در محوطه جریمه صاحب توپ کرد که شوت ضعیف او باعث شد حقیقى توپ را به راحتى بگیرد.


دقیقه :۱۸ هادى نوروزى در محوطه جریمه صبا توسط فرزانه سرنگون شد اما داور اعتقادى به پنالتى نداشت.
دقیقه :۲۲ سانتر علیرضا محمد از سمت راست با ضربه سر هادى نوروزى همراه شد و توپ به خلیلى رسید که ضربه پاى راست او از داخل محوطه جریمه به اوت رفت.
دقیقه :۲۵ شوت محکم داود حقى از فاصله ۳۵ مترى به شکل خطرناکى از کنار دروازه پرسپولیس به اوت رفت.
دقیقه :۳۳ شوت محکم جابر انصارى از زاویه بسته زده شد که حقیقى توپ را با پا دفع کرد.
دقیقه :۳۶ سانتر هوار از روى ضربه کاشته با ضربه سر خلیلى همراه شد که توپ در چهارچوب دروازه نبود و به اوت رفت.
دقیقه :۵۲ سانتر علیرضا محمد از جناح راست با ضربه سر خلیلى همراه شد که توپ با اختلاف از بالاى دروازه به اوت رفت.
دقیقه :۵۳ اشتباه بزرگ کاشى در پشت محوطه توپ را تقدیم کریم باقرى کرد که شوت باقرى از فاصله ۳۵ مترى باعث شد توپ از بالاى دروازه به اوت برود.
دقیقه :۷۳ شوت مجتبى زارعى از پشت محوطه جریمه به مدافع صبا خورد و با اختلاف نه چندان زیاد به کرنر رفت.
دقیقه :۷۶ روى ضربه کاشته از پشت محوطه جریمه، شوت محکم هوار را یوسفى برگشت داد و توپ برگشتى را زارعى به خلیلى رساند که شوت او به مدافع صبا خورد و توپ به کرنر رفت.
دقیقه :۸۱ روى ضربه کاشته شوت سهراب بختیارى زاده از فاصله ۳۰ مترى به شکل خطرناکى از کنار دروازه به اوت رفت.
دقیقه :۸۹ شوت محکم تیاگو از فاصله ۲۵ مترى به شکل خیلى خطرناک و دور از دستان یوسفى به اوت رفت.
دقیقه :۹۲ پاس چیپ کریم باقرى به حسین بادامکى رسید که ضربه سر ضرب او با کمترین اختلاف از کنار دروازه به اوت رفت.
دقیقه :۹۳ سانتر هوار از جناح چپ با ضربه سر باقرى همراه شد که یوسفى توپ را در آغوش کشید.
دقیقه :۱۰۱ شوت محکم محمد همرنگ از پشت محوطه جریمه را حقیقى درازکش گرفت.
دقیقه :۱۰۲ شوت جلال اکبرى از جناح چپ و از فاصله ۲۰ مترى با اختلاف کم به اوت رفت.
دقیقه :۱۰۳ ضربه محکم کلمنتینو از پشت محوطه جریمه با اختلاف کم از بالاى دروازه به اوت رفت.
دقیقه :۱۰۵ ضربه کاشته داود حقى به دفاع پرسپولیس خورد و توپ ارتفاع گرفت و حقیقى توپ را به کرنر فرستاد.
دقیقه :۱۰۹ در محوطه جریمه کریم باقرى با ضربه سر توپ را به مجتبى شیرى رساند که ضربه او با اختلاف از بالاى دروازه به اوت رفت.
دقیقه :۱۱۴ شوت محکم داود حقى از فاصله ۳۰ مترى را حقیقى در ۲ مرحله گرفت
دقیقه :۱۲۰ سانتر هوار در نزدیکى دروازه به کریم باقرى رسید که ضربه سر او باعث شد توپ به شکل خیلى خطرناکى به اوت برود.
شرح بازى
پرسپولیس در نیمه اول با حمایت و تشویق زیاد هواداران خود بى امان حمله کرد و در ۱۵ دقیقه اول بازى صبا سعى در کنترل بازى و خنثى کردن حملات میزبان داشت. شاگردان کربکندى چشم به ضد حملات داشتند.
شاگردان على دایى تا پشت محوطه جریمه صبا خوب کار مى کردند اما بعد از آن برنامه اى نداشتند. بعد از دقیقه ۲۰ بازى متعادل شد اما پرسپولیسى ها اصرار به حمله داشتند. صبا هم با بازى درگیرانه سعى در گرفتن سرعت پرسپولیس داشت و روى بعضى از حملات خطرناک نشان مى داد. چیزى که واضح بود پرسپولیس احساسى و صبا منطقى بازى کرد اما هیچ کدام از تیم ها به گل نرسیدند.
در نیمه دوم بازى خیلى آرام شروع شد و ۲ تیم سعى در حفظ توپ داشتند تا بتوانند حملات خود را برنامه ریزى کنند. بازیکنان صبا با پاس هاى کوتاه و بازیکنان پرسپولیس با حملات احساسى سعى داشتند به گل برسند. سطح بازى در نیمه دوم خیلى پایین بود و هیچ هیجانى براى تماشاگران ایجاد نمى کرد البته پرسپولیس در آخرین دقایق به خودش آمد و روى دروزاه حریف فشار آورد اما حملات آنها بى ثمر بود و کار به وقت اضافه کشید.
در اولین دقیقه وقت اضافه اول صبا ۱۰ نفره شد و پرسپولیس با برترى عددى روى دروازه میهمان حمله کرد اما صبا رفته رفته از زیر فشار حریف خارج شد و چشم به حمله داشت. در وقت اضافه دوم هم پرسپولیس کار را خوب و هجومى شروع کرد اما صبا که یک بازیکن کمتر داشت، سعى در اداره بازى داشت و دنبال تک لحظه ها بود. بازیکنان پرسپولیس و صبا در این لحظات به دلیل خستگى زیاد نمى توانستند کارآیى لازم را داشته باشند. پرسپولیس میل به هجوم داشت و صبا سعى در کنترل بازى تا با تساوى بدون گل ۲ تیم به استقبال ضربات پنالتى بروند. باران، باد شدید و قطع برق در هنگام ضربات پنالتى در نوع خودش بسیار جالب بود. هوار محمد و شیث رضایى از پرسپولیس و محمد همرنگ ، مرتضى اسدى و ابوالفضل حاجى زاده از صبا پنالتى هاى خود را خراب کردند تا با گلزنى زارعى، تیاگو، خلیلى و کریم باقرى براى سرخپوشان و حقى ، کلمنتینو و سهراب بختیارى زاده براى صبا، درنهایت شاگردان على دایى در ضربات پنالتى با نتیجه ۴ بر ۳ برنده بازى شدند و به فینال مسابقات رسیدند تا در فینال به مصاف گسترش فولاد تبریز بروند.

پرسپولیس
علیرضا حقیقى، سپهر حیدرى، مجتبى شیرى، جلال اکبرى، علیرضا محمد، حسین بادامکى (از دقیقه ۱۱۹ شیث رضایى)، عادل کلاه کج (از دقیقه ۸۲ تیاگو فراگو)، هوار محمد، کریم باقرى، هادى نوروزى( از دقیقه ۶۶ مجتبى زارعى) ، محسن خلیلى
سرمربى: على دایى


صبا
ارشاد یوسفى، سهراب بختیارى زاده ، ابوالفضل حاجى زاده ، مرتضى اسدى، مرتضى کاشى، حمید فرزانه، محمد نورى، امیرحسین فشنگچى (از دقیقه ۵۹ محسن بیاتى نیا) ، داود حقى، عباس محمدرضایى(از دقیقه ۷۸ کلمنتینو)، جابر انصارى(از دقیقه ۹۶ محمد همرنگ)
سرمربى: محمدرضا کربکندى


حواشی :

سرخ پوشان بعد از تمرین پنجشنبه براى برگزارى اردوى قبل از بازى به هتل لاله رفتند. پرسپولیسى ها در هتل با استقبال پرشور هواداران مواجه شدند که این موضوع سبب تعجب توریست ها شده بود.
آنالیزور قطبى در تمرین پرسپولیس
پرسپولیسى ها قبل از دیدار با صبا عصر پنجشنبه به تمرین پرداختند. این تمرین حدود یک ساعت به طول انجامید که به صورت سبک و کم فشار دنبال شد. در آخر تمرین همه بازیکنان به زدن ضربات ایستگاهى و پنالتى پرداختند. همچنین صبح جمعه هم در محوطه هتل لاله به تمرین سبک مشغول شدند تا با آمادگى کامل به مصاف صبا بروند. در ضمن مهرداد خانبان آنالیزور قطبى در تمرین پنجشنبه سرخ پوشان حضور داشت و کار گروهى پرسپولیسى ها را نظاره مى کرد.
هوار با برادرها و پسرعموها در تمرین
هوارمحمد هافبک عراقى تیم پرسپولیس همراه با برادرها و پسرعموهایش در تمرین پنجشنبه حاضر شد. همچنین در آخرین تمرین هم همراهان هوار با دایى به گرفتن عکس یادگارى مشغول شدند.
عابدزاده و مایلى کهن در ورزشگاه
احمدرضا عابدزده مربى سابق دروازه بانان پرسپولیس به همراه محمدمایلى کهن سرمربى تیم سایپا در جایگاه ویژه حضور داشتند و این بازى را نظاره مى کردند. گفتنى است عابدزاده براى آنالیز این بازى در ورزشگاه حضور پیدا کرده بود. همچنین اشپیتیم آرفى و سامان آقازمانى هم ۲ بازیکنى بودند که در ورزشگاه حضور داشتند و این مسابقه را از نزدیک تماشا کردند.
شیرى با ماشین شخصى
مهدى شیرى هافبک تیم پرسپولیس قبل از عزیمت همتیمى هایش به استادیوم به هتل رفت و بعد از دیدار با بازیکنان با ماشین شخصى خود به ورزشگاه آمد.
خوش و بش شیث
با بازیکنان صبا
شیث رضایى مدافع تیم پرسپولیس قبل از شروع بازى کنار زمین رفت و با چند بازیکن تیم صبا به خوش و بش کردن پرداخت.
شعار علیه استیل آذین
لیدرهاى پرسپولیس در جریان بازى به شعار دادن و کرى خوانى علیه استیل آذین مشغول شدند. همچنین ورود تماشاگران تا دقیقه ۴۵ به ورزشگاه براى تماشاى این دیدار ادامه داشت که چیزى حدود ۷۰ هزار تماشاگر این مسابقه را از نزدیک نظاره گر بودند. حدود ۵۰۰ نفر از این هواداران قمى بوده و به تشویق تیم صبا پرداختند. گفتنى است تعدادى از طرفداران تیم استقلال هم که لباس آبى پوشیده بودند براى دیدن این بازى در ورزشگاه حضور داشتند.
چهره ها
کاظم برجلو، عابدزاده، مایلى کهن و تعدادى از هنرپیشه هاى تلویزیون از جمله پژمان بازغى و کامبیز دیرباز چهره هایى بودند که این دیدار را از نزدیک تماشا کردند.
درگیرى لفظى
عابدزاده که به عنوان میهمان در ورزشگاه حضور داشت در بین
۲ نیمه با یک خبرنگار برخورد لفظى داشت. همچنین یک درگیرى لفظى هم بین باقرى کاپیتان تیم پرسپولیس با مرتضى کاشى مدافع تیم صبا اتفاق افتاد که این درگیرى بر سر یک صحنه خطا به وجود آمد.
خوش و بش کاشانى با کربکندى
حبیب کاشانى مدیرعامل باشگاه پرسپولیس هنگام گرم کردن ۲ تیم با کربکندى سرمربى تیم صباى قم روبرو شد و با وى روبوسى و خوش و بش پرداخت. همچنین کاشانى قبل از بازى با مهدى واعظى دروازه بان سابق پرسپولیس هم خوش و بش کرد.
معمارزاده با تیم گرم نکرد
مولایى بین ۲ نیمه تمام بازیکنان ذخیره به جز معمارزاده و رضایى را گرم کرد. همچنین معمارزاده قبل از شروع بازى هم به دلیل ناراحتى حتى به زمین نیامد و همراه اعضاى تیم گرم نکرد.
تذکر داور به شیث
شیث رضایى مدافع تیم پرسپولیس که به عنوان بازیکن تعویضى قصد حضور در زمین را داشت به دلیل اینکه روى صورت خود ماسک داشت با ممانعت داور روبرو شد. داور گوشزد کرد که ماسک خود را بر دارد و سپس وارد زمین شود.
بازى سخت
در جریان دیدار پرسپولیسس و صباى قم ، ورزش شدید باد و باران و حتى قطع شدن برق هم این دیدار را براى هر ۲ تیم مشکل کرده و بازى سختى را براى تیمها رقم زد.
پرتاب ترقه
در پایان وقت اضافه دیدار تیم هاى پرسپولیس و صبا تماشاگران به پرتاب ترقه مشغول شدند.
شادى عجیب
مجتبى زارعى و خلیلى از بازیکنانى بودند که بعد از پیروزى تیمشان مقابل صبا به شادى عجیب پرداختند.
تست دوپینگ
بعد از پایان دیدار ۲ تیم پرسپولیس و صبا، از عادل کلاه کج هافبک پرسپولیس و هوارمحمد بازیکن عراقى این تیم تست دوپینگ به عمل آمد که کلاه کج بعد از ۱۰ دقیقه و هوار نیز بعد از مدتى طولانى اتاق آزمایش را ترک کردند.
کاشانى در رختکن صبا و کربکندى مقابل پرسپولیسى ها
بعد از پیروزى تیم پرسپولیس مقابل صباى قم حبیب کاشانى مدیرعامل باشگاه پرسپولیس به رختکن صبا رفته و به کربکندى به خاطر بازى زیباى تیمش تبریک گفته و به وى و اعضاى تیمش خسته نباشید گفت.
همچنین بعد از گذشت دقایقى کربکندى سرمربى تیم صبا نیز در رختکن سرخ پوشان حضور یافت و به آنها شادباش گفت. کاشانى نیز بعد از ورود کربکندى از بازیکنانش خواست تا به احترام وى برخیزند و او را مورد تشویق خود قرار دهند.

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)