اردوى آماده سازى پرسپولیسى ها در اردبیل


مرجع خبری پرسپولیس : بنابر خبرهاى رسیده دور جدید تمرینات پرسپولیس قبل از شروع لیگ دهم از اوایل تیرماه برگزار خواهد شد.

بعد از اتمام لیگ بازیکنان مدتى استراحت خواهند کرد و مجدداً از ابتداى تیر تمرینات خود را آغاز مى کنند گفتنى است پرسپولیسى ها قرار است اردوى ۱۰ روزه اى را نیز در اردبیل برگزار کنند.

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)