طلب بازیکنان پایه و فوتسال پرسپولیس پرداخت شد


مرجع خبری پرسپولیس : امورمالى باشگاه پرسپولیس خبر از تسویه حساب این باشگاه با کادر فنى و اعضاى تیم فوتسال پرسپولیس داد.

امور مالى پرسپولیس اعلام کرد که کلیه مطالبات کادر فنى تیم فوتسال پرسپولیس تا رقم آخر پرداخت شده و کادر فنى این تیم هیچ طلبى از پرسپولیسى ها ندارند.

همچنین بازیکنان پایه این باشگاه نیز مطالبات را از پرسپولیسى ها گرفتند. فقط یک سرى از بازیکنان از سالهاى قبل طلب دارند که تا آخر اردیبهشت ماه مطالبات آنها هم پرداخت خواهد شد.

این سازمان در پایان اعلام کرد: ۸۰ درصد از مطالبات بازیکنان فوتبال بزرگسالان نیز به آنها پرداخت شده و تا آخر فصل بقیه مطالبات آنها نیز پرداخت خواهد شد